Pressmeddelande -

Derivat: Notering av Turbowarranter utgivna av Carnegie Investment Bank AB (publ) (211/08)


Den 25 november 2008 kommer 12 st Turbowarranter, utgivna av Carnegie Investment Bank AB (publ), noteras på listan för Knock-out warranter. Instrumenten har registrerats vid VPC AB.

Utfärdare: Carnegie Investment Bank AB (publ)
Värdepapper: Turbowarranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 25 november 2008 t.o.m. slutdagen eller tidpunkt för Knock-out händelse
Market Maker: Carnegie Investment Bank AB (publ)


Kontaktperson för ovanstående uppgifter: Warranter, Carnegie Investment Bank AB (publ), 08-451 40 60 eller warranter@carnegie.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans