Pressmeddelande -

Derivat: Notering av Turbowarranter utgivna av Svenska Handelsbanken AB (210/08)


Den 21 november 2008 kommer 12 st Turbowarranter, utgivna av Svenska Handelsbanken AB att noteras på listan för knock-out Warranter. Instrumenten har registrerats vid VPC AB.

Utfärdare: Svenska Handelsbanken AB (publ)
Värdepapper: Turbowarranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 21 november 2008 t.o.m. slutdagen eller tidpunkt för knock-out händelse
Market Maker: Svenska Handelsbanken AB (publ)

Ämnen

  • Ekonomi, finans