Pressmeddelande -

Derivat: Notering av warranter utgivna av Carnegie Investment Bank AB (publ) (206/08)


Den 18 november 2008 kommer 147 st warranter, utgivna av Carnegie Investment Bank AB (publ), att noteras på listan för Warranter, plain vanilla. Instrumenten har registrerats vid VPC AB.

Utfärdare: Carnegie Investment Bank AB (publ)
Värdepapper: Warranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 18 november 2008 t.o.m. slutdagen
Market Maker: Carnegie Investment Bank AB (publ)


Kontaktperson för ovanstående uppgifter: Warranter, Carnegie Investment Bank AB, 08- 451 40 60,

Ämnen

  • Ekonomi, finans