Pressmeddelande -

Derivat: Notering av warranter utgivna av Nordea Bank AB (203/08)


Den 14 november 2008 kommer 56 st warranter, utgivna av Nordea Bank AB att noteras på listan för Warranter, plain vanilla. Instrumenten har registrerats vid VPC AB.

Utfärdare: Nordea Bank AB
Värdepapper: Köp- och säljwarranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 14 november 2008 t.o.m. slutdagen
Market Maker: Nordea Bank AB

Ämnen

  • Ekonomi, finans