Pressmeddelande -

Derivat: Notering av warranter utgivna av Nordea Bank AB (209/08)

Den 20 november 2008 kommer 24 st warranter, utgivna av Nordea Bank AB att noteras på listan för Warranter, plain vanilla. Instrumenten har registrerats vid VPC AB.

Obs! Noteringen sker en dag senare än planerat pga. ett internt fel.

Utfärdare: Nordea Bank AB
Värdepapper: Köp- och säljwarranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 20 november 2008 t.o.m. slutdagen
Market Maker: Nordea Bank AB

Ämnen

  • Ekonomi, finans