Pressmeddelande -

Derivat: Notering av warranter utgivna av Svenska Handelsbanken AB (194/08)


Den 29 oktober 2008 kommer 47 st warranter, utgivna av Svenska Handelsbanken AB, att noteras på listan för Warranter, plain vanilla. Instrumenten har registrerats vid VPC AB.

Utfärdare: Svenska Handelsbanken AB
Värdepapper: Warranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 29 oktober 2008 t.o.m. slutdagen
Market Maker: Svenska Handelsbanken AB


Kontaktperson för ovanstående uppgifter: Anders Nicander, +46 8 701 83 95.

Ämnen

  • Ekonomi, finans