Pressmeddelande -

Derivat: Nya ISIN koder till följd av justering i Swedbank (58/08)

NASDAQ OMX Derivatives Markets har justerat utestående options- och terminskontrakt i Swedbank till följd av nyemission. För information om justeringen, se börsmeddelande 57/08.
Omräknade serier har erhållit ett "X" i tillägg i serieidentiteten och fått nya ISIN-koder.

Ämnen

  • Ekonomi, finans