Pressmeddelande -

First North lanseras i de baltiska länderna

Efter den framgångsrika lanseringen av den alternativa marknaden First North i de nordiska länderna, utvidgar nu OMX konceptet till Baltikum. First North erbjuder mindre företag och tillväxtföretag enkel tillgång till de nordiska, baltiska och globala finansmarknaderna. First North ger dessutom investerare ett bredare utbud av investeringsmöjligheter. First North är en av de snabbast växande alternativa marknaderna i Europa. First North i de baltiska länderna är ett alternativ till den baltiska huvudmarknaden med enklare krav och regler. Det är en börsreglerad marknadsplats anpassad för mindre eller yngre företag som befinner sig i en tillväxtfas. First North kombinerar fördelarna av att vara ett publikt företag med enkelhet och ger baltiska bolag större synlighet och underlättar tillgången till kapital. First North ger investerare ett bredare utbud av investeringsmöjligheter. Det handlar om ett betydande antal investerare eftersom alla medlemmar i Tallinn, Riga och Vilnius får tillgång till First North i Baltikum. Investeringar på den alternativa marknaden kan innebära en högre risk, men kan också ge högre avkastning. Därför kan dessa investeringar fordra en mer detaljerad analys och förberedelse. “Via First North underlättar vi för tillväxtföretag att skaffa kapital. Detta stödjer den ekonomiska tillväxten i Baltikum. Utökningen av First North ger investerare ett bredare utbud av investeringsmöjligheter. För bolagen kan First North vara det första steget mot en notering på den Nordiska Börsens huvudmarknad”, säger Jukka Ruuska, chef för OMX Nordiska Börs. Alla företag på First North måste ha en godkänd rådgivare (Certified Advisor, CA). Rådgivarna kontrollerar löpande att företagen uppfyller och följer kraven för att handlas på First North och agerar mellanhand mellan bolagen, börsen och investerare. En lista över rådgivarna kommer att finnas tillgänglig på hemsidan för First North och därifrån kan bolagen välja en lämplig rådgivare. ”Detta är vårt svar på marknadsaktörernas ökade efterfrågan på fler investeringsalternativ på den baltiska värdepappersmarknaden. För mindre företag och tillväxtföretag kommer First North att vara ett utmärkt alternativ för kapitalanskaffning, ökad synlighet och ökad tillväxt. Med First North tar OMX ett viktigt steg mot en starkare och mer integrerad nordisk och baltisk marknad som både lokala och internationella investerare kommer att dra nytta av”, säger Johan Rudén, chef för affärsområdet Baltic Market på OMX. First North är en alternativ marknad som skapats av OMX och som redan lanserats i Danmark (2005), Sverige (2006), Finland (2007) och på Island (2007). Börserna i Tallinn, Riga och Vilnius harmoniserar nu sina regelverk och förhandlingar med och utbildning av rådgivare pågår. Bolag som vill ansluta sig till den alternativa marknaden skall, som ett första steg, kontakta en godkänd rådgivare eller den lokala börsen i respektive land. First North kommer att lanseras i Baltikum under 2007. För mer information, vänligen kontakta Jonas Rodny, OMX Nordiska Börs, +46 8 405 72 67 Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den Nordiska Börsen erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Den Nordiska Börsen är ett begrepp som används i marknadsföringssyfte och är inte en juridisk person. Begreppet beskriver det gemensamma erbjudandet från Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Stockholmsbörsen, Islandsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för över 60 börsorganisationer i fler än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i den finansiella sektorn på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.

Ämnen

  • Ekonomi, finans