Pressmeddelande -

Förändring av Global Industry Classification Standard (GICS) för Dagon AB (184/07)

GICS för bolaget, Dagon AB kommer att ändras från Internet Software & Services, 45101010 till Real Estate Management & Development, 40403010 fr.o.m. den 16 maj 2007. Presenterat nedan är den nya GICS koden för bolaget. Short name: DAG ISIN code: SE0000646606 Orderbook ID: 19210 GICS Classification Sub Industry code Sub Industry 40403010 Real Estate Management & Development Index code Index name 40 Financials 4040 Real Estate 404030 Real Estate Management & Development För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Company Services, på telefon +46 8 405 60 00 Stockholmsbörsen AB

Ämnen

  • Ekonomi, finans