Pressmeddelande -

OMHEX's kommentar till Stockholms-börsens disciplinnämnds beslut

I mars i år informerade OMHEX (tidigare OM) om en omorganisation, som skulle innebära ett nytt sätt att arbeta och resultera i viss övertalighet. Stockholmsbörsen granskade ärendet och fann att OMs information lämnats för sent. Ärendet bedömdes dock ringa, varför Stockholmsbörsen nöjde sig med att uttala kritik mot OM. Stockholmsbörsen informerade Finansinspektionen, då ärendet rörde en så kallad kvalificerad ägare av Stockholmsbörsen. Finansinspektionen hänsköt ärendet till Stockholmsbörsens disciplinnämnd. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har idag beslutat att inte ge OM någon disciplinpåföljd eller meddela varning, eftersom överträdelsen ansetts vara av ringa omfattning. OMHEX's kommentar till Disciplinnämndens beslut: Det är bra att Disciplinnämnden prövat detta ärende och vi är glada att ärendet inte renderat någon påföljd. Vår ambition är fortsatt att agera som ett föredöme när det gäller informationsgivning bland de noterade bolagen, säger Anna Eriksson, informationschef, OMHEX. För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta: Anna Eriksson, informationschef 08 405 66 12

Ämnen

  • Ekonomi, finans