Pressmeddelande -

Räntor: Information om inställda obligationer utgivna av Credit Suisse London Branch på OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s privatobligationslista (161/08)

Följande lån, CSIO SSD1 och CSIO SST1, emitterade av Credit Suisse London Branch som skulle ha inregistrerats på OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s Privatobligationslista fr.o.m. den 3 november 2008 har blivit inställda.

Kortnamn ISIN kod Orderbok ID
CSIO SSD1 SE0002583906 60262 (OTC 60263)
CSIO SST1 SE0002583914 60264 (OTC 60265)

Ämnen

  • Ekonomi, finans