Pressmeddelande -

Räntor: Inregistrering av obligation utgiven av Skandinaviska Enskilda Banken AB på Privatobligationslistan (169/08)


Lån SEBO 850 utgivet av Skandinaviska Enskilda Banken AB kommer att inregistreras på Privatobligationslistan fr.o.m. den 10 november 2008.

Ämnen

  • Ekonomi, finans