Pressmeddelande -

Räntor: Inregistrering av obligationer utgivna av Skandinaviska Enskilda Banken AB på Privatobligationslistan (168/08)


Lån SEBO 810 med trancher A, B, G, M, N, S och T utgivet av Skandinaviska Enskilda Banken AB kommer att inregistreras på Privatobligationslistan fr.o.m. den 10 november 2008.

Ämnen

  • Ekonomi, finans