Pressmeddelande -

Räntor: Korrigering: Inregistrering av obligationer utgivna av Nordea Bank Finland Abp på Privatobligationslistan (162/08) Mnr (170/08)


Korrigeringen avser orderboks IDn som angivits med fet text i den bifogade excel-filen.

Lån 3214 med trancher PBHT 3214A och PBHC 3214B utgivet av Nordea Bank Finland Abp inregistreras på OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s Privatobligationslista fr.o.m. den 10 november 2008.

Ämnen

  • Ekonomi, finans