Pressmeddelande -

Senareläggning av införande av 4 decimaler för rapportering av manuella avslut på OMX Nordiska Börs

Börsmeddelande
Börsmedlemmar 11/08

Som tidigare kommunicerat strävar OMX Nordiska börs efter att harmonisera de nordiska marknaderna ytterligare genom att införa 4 decimaler för rapportering av manuella avslut (trade reporting). För att säkerställa att börsmedlemmar är tillräckligt förberedda har OMX Nordiska Börs beslutat att senarelägga implementationen av 4 decimaler för rapportering av manuella avslut. Nytt datum för implementation kommer att kommuniceras så fort beslut fattats

Detta innebär att konfigurationsändringarna i SAXESS 5.0.0, planerat till 2 juni 2008, inte kommer att inkludera 4 decimaler för rapportering av manuella avslut, och kommer istället att ligga kvar enligt SAXESS 4.8.0 konfiguration.

För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Kristian Wikman eller Hanna Kirk tfn: +358 9 6166 71.

OMX Nordiska Börs Stockholm AB

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans