Pressmeddelande -

NCU Vimmerby utvecklar Kolmården med hjälp av utomhuspedagogik

NCU – Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet, Vimmerbynoden inleder ett utvecklingssamarbete med Kolmårdens Djurpark. Samarbetet är det första i sitt slag och går ut på att ge förslag på hur Kolmården bättre kan använda djurparken och dess närmiljöer för utomhuspedagogik i sin konferensverksamhet.

Många konferensanläggningar söker idag efter nya erbjudanden till sina kunder. Kolmårdens Djurpark är en av dem och de har nu tagit ett första steg att kunna utveckla möjligheterna att kunna erbjuda utomhuskonferenser.

Kolmårdens Djurpark har kommit överens med NCU, Vimmerbynoden, om att genomföra så kallade platsanalyser på anläggningen. En platsanalys innebär att med vetenskapliga och utomhuspedagogiska ögon se på platsens utvecklingsmöjligheter för konferensverksamheten.

- Vi har en unik utomhusmiljö som vi gärna vill använda på ett bredare sätt för konferenser än idag. Vi tycker att det är oerhört spännande att ge NCU i uppdrag att genomföra en utomhuspedagogisk platsanalys av parken för att få fram möjligheter vi inte ser själva, säger Jacob Corlin, produktkoordinator Kolmårdens Djurpark.

NCU är ett kunskapscentrum med rötterna i Linköpings universitet och som nyligen etablerat en nod i Astrid Lindgrens Vimmerby. Vid centrumet utvecklar NCU nya kvalificerade kunskapstjänster som bygger på forskning om utomhuspedagogik. Platsanalyser för konferensanläggningar är en sådan ny kunskapstjänst.

- Vi har mött ett stort intresse i näringslivet för vår kunskap om lärande och upplevelser utomhus, inte minst bland konferensanläggningar och arrangörer. Att utveckla vår platsanalystjänst tillsammans med Kolmårdens Djurpark är en intressant utmaning, säger Anders Szczepanski, pedagogisk expert vid NCU, Vimmerbynoden.

Den 3 juni kommer NCU att genomföra första delen av platsanalysen i Kolmårdens Djurpark.För mer information
Christian Gustavsson, kommunikatör, NCU, Vimmerbynoden, 0730-28 51 55, christian.gustavsson@liu.se
Jacob Corlin, produktkoordinator, Kolmårdens Djurpark, 011-24 90 01, jacob.corlin@kolmarden.com

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • kolmården
  • vimmerby
  • utomhuspedagogik
  • upplevelser
  • ncu
  • linköpings universitet
  • kunskapscentrum
  • astrid lindgren
  • anders szczepanski

NCU – Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet, Vimmerbynoden är ett kunskapscentrum som erbjuder Kunskap för utomhusbruk.

NCU, Vimmerbynoden förenar den vetenskapliga forskningen om utomhuspedagogik med kreativiteten från Astrid Lindgrens miljöer och författarskap.

 NCU, Vimmerbynoden är under etablering och utvecklar kvalificerade kunskapstjänster baserade på forskning om utomhuspedagogik. Vi riktar oss till företag inom barns lek, lärande, utveckling och hälsa, inom fritid, rekreation, turism och besöksnäring och till företag inom personal- och ledarskaparbete, organisationsutveckling och miljöarbete.

Kontakter

Christian Gustavsson

Presskontakt Kommunikatör Press, marknadsföring 0730-28 51 55