Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Natur & Kultur tar över Atlantis

Stiftelsen och bokförlaget Natur & Kultur förvärvar samtliga aktier i bokförlaget Atlantis AB.

– Atlantis är ett litet anrikt förlag som satsar på en högkvalitativ utgivning. Det är ett välkänt och respekterat förlag med viktiga institutionella samarbeten både i och utanför Sverige, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Atlantis övergår i Natur & Kulturs ägo den 1 januari 2016. Säljare är Svenska litteratursällskapet i Finland, Argentus AB, Niilo Helanders stiftelse, Föreningen Konstsamfundet och bokförlaget Schildts & Söderströms.

– De finländska ägarna är övertygade om att en svensk stiftelse som Natur & Kultur har bättre förutsättningar att i dagens tuffa förlagsvärld förvalta det värdefulla svenska kulturarv som Atlantis varumärke står för, säger Liisa Hakamies-Blomqvist, Atlantis styrelseordförande och förlagschef för Svenska litteratursällskapet i Finland.

Natur & Kultur ger ut läromedel, akademisk litteratur och allmänlitteratur. Därutöver är stiftelsen delägare i en rad bolag, alla verksamma inom bokbranschen. Verksamhetens överskott finansierar bl.a. priser, stipendier och samarbeten med organisationer som arbetar i linje med urkundens humanistiska riktlinjer.

Svenska litteratursällskapet i Finland, Niilo Helanders stiftelse och Föreningen Konstsamfundet är i Finland verkande allmännyttiga föreningar respektive stiftelser, med syften att stöda forskning och vetenskap samt allmänna kulturella ändamål. Bokförlaget Schildts & Söderströms är ett finlandssvenskt förlag som ger ut såväl allmänlitteratur, fackböcker som läromedel.

För mer information, kontakta gärna:
Per Almgren, vd, Natur & Kultur,
+46 (0)70 650 92 33, per.almgren@nok.se

Liisa Hakamies-Blomqvist, förlagschef Svenska litteratursällskapet i Finland och styrelseordförande, Atlantis
+358 (0)40 547 9604, liisa.hakamies-blomqvist@sls.fi


Ämnen


Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Presskontakt

Karin Tengby

Karin Tengby

Presskontakt Projektledare Ideella verksamheten stiftelsen Natur & Kultur Presskontakt - stipendier, priser och samarbeten 08-453 86 30 Ideella verksamheten Natur & Kultur
Sanna Wallin

Sanna Wallin

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0765-468693
Kristina Billow

Kristina Billow

Presskontakt Presskontakt allmänlitteratur 08-4538645
Ann Förberg

Ann Förberg

Presskontakt Presskontakt läromedel & akademisk utgivning 08-453 87 53

En oberoende kraft

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Natur & Kultur är ett klimatneutralt förlag.

Natur & Kultur
Karlavägen 31
102 54 Stockholm
Sverige