Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny och delad ledning inom Natur & Kulturs allmänlitterära förlagsdel

​Natur & Kultur har beslutat om en ny och delad ledning för den allmänlitterära förlagsdelen. En ny roll som Publicistisk chef kommer att inrättas och verka parallellt med en Förlagschef. Den Publicistiska chefen kommer att ansvara för utgivning och strategiska frågor rörande redaktionellt arbete, marknadsföring och försäljning. Förlagschefen ansvarar huvudsakligen för ekonomi, administration och personal. Både Publicistisk chef och Förlagschef kommer att rapportera till vd samt ingå i ledningsgruppen.

Ny Publicistisk chef kommer att bli Richard Herold. Ny tf. Förlagschef blir Annika Welinder. Annika är för närvarande senior controller inom Natur & Kultur och har varit i verksamheten i 6 år, och har mycket goda kunskaper om den allmänlitterära verksamheten. Båda tillträder sina tjänster den 2 mars. 

– Vi tror att denna uppdelning skapar både större tydlighet och större publicistisk kraft för den allmänlitterära verksamheten. Både Annika och Richard har bakgrund och profiler som gör dem mycket lämpade för sina respektive roller, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

– Jag gläder mig mycket åt att åter kunna fokusera fullt ut på det publicistiska, förlaget har vuxit kraftigt under de senaste fem åren, med denna tudelning av ledningen skapas möjlighet för ett än större fokus och nya satsningar, säger Richard Herold, kommande Publicistisk chef för den allmänlitterära förlagsdelen.

– Jag har under lång tid jobbat med den Allmänlitterära verksamheten, och det ska bli spännande att nu bli än mer delaktig i verksamheten och hur den ska utvecklas, säger Annika Welinder, kommande tf. Förlagschef för den allmänlitterära förlagsdelen.


För mer information vänligen kontakta,

Per Almgren, vd, Natur & Kultur 
telefon: 070 650 92 33

Richard Herold, kommande Publicistisk chef allmänlitteratur, Natur & Kultur
​telefon: 070 230 70 82

Annika Welinder, kommande Förlagschef allmänlitteratur, Natur & Kultur
​telefon 076 546 86 22 

Ämnen

Taggar


Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, e-post: info@nok.sewebb: nok.se

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Presskontakt

Karin Tengby

Karin Tengby

Presskontakt Presskontakt och ansvarig för stiftelseverksamheten Natur & Kultur 08-453 86 30
Kristina Billow

Kristina Billow

Presskontakt Presskontakt allmänlitteratur 08-4538645
Ann Förberg

Ann Förberg

Presskontakt Presskontakt läromedel & akademisk utgivning 08-453 87 53

Relaterat material