Gå direkt till innehåll
Socialt arbete viktigt i hälso- och sjukvården

Pressmeddelande -

Socialt arbete viktigt i hälso- och sjukvården

Socialt arbete i hälso- och sjukvård är den första svenska lärobok som tar ett brett grepp om ämnet utifrån ett kritiskt förhållningssätt och som fokuserar på kuratorns roll.
  I antologins första del tar författarna upp villkoren för socialt arbete inom hälso- och sjukvården. Kuratorns arbete belyses ur historiskt, organisatoriskt, teoretiskt, juridiskt och professionellt perspektiv.
  I den andra delen tas kuratorns konkreta verksamhetsområde upp. Här beskrivs arbetet med särskilda patientkategorier som till exempel sjuka barn och äldre, beroendeproblematik, psykisk ohälsa, cancer, kris och sorg.
  Boken lyfter slutligen fram de utmaningar som väntar kuratorn i framtiden, som nya patientkategorier, etiska dilemman, krav på evidens och andra förändringar av kuratorsrollen i en telemedicinsk och globaliserad värld.
  Författarna riktar sig främst till studerande inom socialt arbete, medicin och vård samt till kuratorer och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och social omsorg. Det nationella nätverket Forskande socionomer i hälso- och sjukvård har haft en aktiv roll i bokens tillkomst. 

Om redaktörerna

Ann Lalos är socionom och professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.
Björn Blom
och Stefan Morén är båda socionomer och professorer i socialt arbete vid Umeå universitet. Mariann Olsson är auktoriserad socionom och docent i hälso- och sjukvårdsforskning verksam vid Karolinska Institutet samt vid Stockholms sjukhem.
Övriga nio författare är socionomer, psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet av såväl forskning inom området som kliniskt kuratorsarbete.

Läs mer om boken

http://www.nok.se/Laromedel/Hogskola-Fortbildning/Socialt-arb-Kriminalvard/Socialt-arbete-Hogskolan/Socialt-arbete-i-halso--och-sjukvard/

Mer information

Vill du komma i kontakt med redaktörerna: Ann Lalos, ann.lalos@obgyn.umu.se, Björn Blom, bjorn.blom@socw.umu.se, Stefan Morén, stefan.moren@umu.se, Mariann Olsson, mariann.olsson@ki.se

Om du har frågor till förlaget, kontakta kommunikatör Annika Schildt: annika.schildt@nok.se eller 070-555 61 91.

Omslagsbild kan hämtas i Natur & Kulturs bildarkiv, http://www.nok.se/Allmanlitteratur/Press/Bildsok/


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och långsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändamålet i vår stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta vår utgivning och vårt överskott bidrar.

Presskontakt

Karin Tengby

Karin Tengby

Presskontakt Presskontakt och projektledare för ideella verksamheten Natur & Kultur 08-453 86 30
Kristina Billow

Kristina Billow

Presskontakt Presskontakt allmänlitteratur 08-4538645
Ann Förberg

Ann Förberg

Presskontakt Presskontakt läromedel & akademisk utgivning 08-453 87 53