Gå direkt till innehåll
Standardverk inom ACT

Pressmeddelande -

Standardverk inom ACT


Nu släpps standardverket "ACT i teori och tillämpning" av bland andra världsauktoriteten Steven Hayes i en ny uppdaterad utgåva. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) har uppmärksammats som en nyskapande psykologisk behandlingsmetod där det centrala är att klienten ska kunna och våga närma sig det som är viktigt i livet – även om det är smärtsamt.
      Grundarna av ACT, Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl och Kelly G. Wilson, beskriver här terapiformen och tar upp alltifrån relationsinramningsteori till övningar och metaforer. Med hjälp av många fallexempel och dialoger visar författarna hur ACT kan bedrivas i praktiken.
     ACT utgår från att lidande i huvudsak uppstår utifrån normala psykologiska processer, i synnerhet människans språk och kognition. På grund av språkets symboliska kraft kan vi till exempel reagera som om något hemskt händer just nu, trots att händelsen inträffade för flera år sedan. För att främja psykologisk flexibilitet betonas emotionella, interpersonella och upplevelsebaserade aspekter i behandlingsarbetet. Syftet är att klienten ska kunna och våga närma sig det som är viktigt i livet – även om det är smärtsamt. 

Steven C. Hayes är fil.dr och Nevada Foundation-professor på psykologiska institutionen vid University of Nevada, USA. Han har bland annat skrivit den uppmärksammade ACT-boken Sluta grubbla börja leva (”Get out of your mind and into your life”, på svenska 2007 hos N&K).
Kirk D. Strosahl
är fil.dr och primärvårdspsykolog vid Central Washington Family Medicine i Yakima, Washington, USA. Han är även medförfattare till Fokuserad ACT (N&K januari 2014).
Kelly G. Wilson
är docent i psykologi vid University of Mississippi, USA.

Fackgranskning och förord:

Niklas Törneke, psykiater, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi.
Tobias Lundgren,
fil.dr i psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut vid Stockholms universitet och Svenska Psykologiinstitutet. 

Läs mer om boken
http://www.nok.se/Laromedel/Hogskola-Fortbildning/Hogskola/Psykoterapi-Hogskolan/ACT-i-teori-och-tillampning/

Mer information

Om du har frågor till förlaget, kontakta kommunikatör Annika Schildt: annika.schildt@nok.se eller 070-555 61 91. Omslagsbild kan hämtas i Natur & Kulturs bildarkiv.

Andra böcker om ACT på Natur & Kultur:

Fokuserad ACT av Kirk D. Strosahl, Patricia Robinson, Thomas Gustavsson

Sluta grubbla börja leva av Steven Hayes

4 x Russ Harris:

ACT helt enkelt
Kärlekens ACT

Lyckofällan
När livet slår till – ACT i svåra stunder

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Bokförlaget Natur & Kultur, som grundades 1922, ger ut böcker för den allmänna bokmarknaden, läromedelsmarknaden och för högskolan. Stiftelsen Natur & Kultur bildades 1947 och är aktiv inom en rad områden. Vi delar bland annat ut priser och stipendier till lärare och forskare. Sedan år 1974 utdelas Natur & Kulturs Kulturpris. I stiftelsens stadgar står att vi ska ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. Detta uppdrag fullföljer vi i vår utgivning, samt genom att stödja och samarbeta med personer och organisationer som verkar för samma mål.

Presskontakt

Karin Tengby

Karin Tengby

Presskontakt Presskontakt och projektledare för ideella verksamheten Natur & Kultur 08-453 86 30
Kristina Billow

Kristina Billow

Presskontakt Presskontakt allmänlitteratur 08-4538645
Ann Förberg

Ann Förberg

Presskontakt Presskontakt läromedel & akademisk utgivning 08-453 87 53