Storsatsning på Medicinsk Naturunderstödd Terapi - inbjudan till pressvisning

Pressmeddelande -

Storsatsning på Medicinsk Naturunderstödd Terapi - inbjudan till pressvisning

Inbjudan till pressvisning den 16 januari kl 09.30 på Humlamadens Rehab, Veberöd Lunds kommun.

Insamlingsstiftelsen Natur och Hälsa kommer att presentera sin ambition att öka utbudet av Medicinsk Naturunderstödd Terapi (MNT) i hela landet.

Den psykiska ohälsan ligger på en mycket hög nivå i Sverige och flera andra länder. Till detta kommer ohälsa på grund av långvarig smärta som förefaller ha en stark koppling till den psykiska hälsan. En analys av Institutet för hälsoekonomi visar att den samlade samhällskostnaden för psykisk ohälsa 2017 var 160 miljarder kronor. Samhällskostnaderna är höga och lidandet för individen och anhöriga är stort och går inte att räkna i pengar.

Orsakerna till problemen är sannolikt flera och samverkande. Det finns ingen enskild insats som hjälper alla utan både förebyggande och behandlande insatser anpassas till patientens bakgrund, situation och behov.

För deltagaren Monika Molin innebar behandlingen på Humlamaden rehab en vändning efter att ha slussats runt i den traditionella vården. ”När jag tillslut fick behandling började min läkningsprocess i samverkan med välkomnande och kunnig personal, kravlösheten i djurens närhet och den läkande naturen samt i tryggheten hos gruppen med andra drabbade. Detta borde erbjudas alla som ett komplement till andra insatser, för många av oss är det ett stort steg på vägen tillbaka till en fungerande tillvaro med familj, fritid och jobb”, säger Monika.

Baserat på forskning vid Alnarps rehabiliteringsträdgård och en lång rad internationella studier är det nu hög tid att öka utbudet av Medicinsk naturunderstödd terapi i hela landet. I ett första skede prioriteras stressbetingad psykisk ohälsa där erfarenheterna är bäst dokumenterade.

Vid pressvisningen den 16 januari medverkar:

F.d. socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson som tog initiativ till Rehabiliteringsgarantin för att stärka uppbyggnaden Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Multimodal smärtbehandling (MMR) i landstingen.

Professorn i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp Patrik Grahn som sedan mitten av 1980-talet forskar på "Betydelsen av naturupplevelser och sällskapsdjur för människans hälsa och välbefinnande".

Vid Humlamadens Rehab i Veberöd pågår just nu ännu ett försöksprojekt med Hästunderstödd terapi (HUT) vid stressbetingad ohälsa. Leg sjuksköterska Lis-Lott Andersson kommer att presentera det aktuella projektet och det vetenskapliga underlaget för HUT.

Representanter för tre andra gårdar som också kommer att bli medlemmar av ett sammanhållet nationellt nätverk av MNT och HUT-gårdar kommer också att närvara; Arkelstorps Brunn (Kristianstads kommun), Vita Villan (Höganäs) och GreveGarden (Lidköping).

Välkomna

Ulf Hallgårde

Leg Läk

Ordförande i Insamlingsstiftelsen Natur och Hälsa

Tel: +46 706 25 85 84
Email: info@naturochhalsa.se

http://naturochhalsa.se/


Relaterade länkar

Ämnen

 • Friskvård

Insamlingsstiftelsen Natur och Hälsa

Stiftare: ​fd socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson och Professor Patrik Grahn SLU Alnarp

Styrelse: Ulf Hallgårde Anders Åkesson Håkan Sandin

Syfte och Ändamål

Stiftelsen syfte är att stödja interventioner med bestående effekter som med hjälp av naturen och med fokus på hjälp till självhjälp verkar för att stärka personer med psykisk ohälsa. Stiftelsen skall verka såväl inom som utom Sverige och ämnar stödja personer och organisationer.

 • Främja skapandet av en ny hälsovård med uppgift att erbjuda deltagare med psykisk ohälsa högkvalitativ behandling av medicinskt utbildad och legitimerad personal i en dokumenterat ändamålsenlig naturmiljö där såväl övrig personal som i vården deltagande djur uppfyller alla de utbildnings- och kompetenskrav som kan ställas.
 • Främja löpande analys av vilka specifika behovsgrupper som kan omfattas av insatser enligt ändamål 1 men inledningsvis gäller hotande eller konstaterat utmattningssyndrom.
 • Främja projekt med inriktning att vinna eller återvinna hälsa till ett meningsfullt och självständigt liv.
 • Förbättra hälsa och om möjligt få eller återfå sin arbetsförmåga för att kunna vara kvar i eller kunna återgå till tidigare arbete alternativt kunna söka nytt arbete eller inleda studier med sikte på arbete.
 • Främja projekt med inriktning på medicinskt naturunderstödd terapi.
 • Främja projekt med utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
 • Främja ökad mångfald i mikrobiom med naturens hjälp.
 • Främja samverkan med regioner, myndigheter och ideella organisationer.
 • Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.
 • Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
 • Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

Relaterat material