Pressmeddelande -

Strandskyddsmanifestation för den hotade allemansrätten

Naturskyddsföreningen arrangerar ljusmanifestationer för strandskyddet söndagen den 11 november på ett tiotal platser i Stockholms län. Detta görs för att uppmärksamma att den nya lagen om strandskydd riskerar att kraftigt försämra strandskyddet i landet och öka byggandet vid landets stränder. Allemansrätten hotas liksom många rödlistade arter som är bundna till strandmiljöerna.

- Lagen skärper inte strandskyddet i områden där allemansrätten och naturen hotas, tvärtom är det nya möjligheter till undantag från strandskyddet som nu ges, säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Vi har ännu inte sett konsekvenserna fullt ut av den nya lagen eftersom det finns viss fördröjning i systemet. Men, ett mycket stort ansvar har lagts på kommunerna och länsstyrelserna, när reglerna blivit vagare. Vi tänker följa utvecklingen noga.

Naturskyddsföreningens viktigaste kritik mot lagen som i sin helhet trädde i kraft 2010-01-01 är:

• Den höga exploateringen av strandmiljöer i tättbefolkade områden i Stockholms län kan fortsätta.

• De nya bestämmelserna har inte inneburit några skärpningar av strandskyddet i dessa områden.

 • Nya möjligheter till undantag för strandskyddet har införts. Bland annat kan nu kommunen själv utvidga sina möjligheter att ge dispens och upphäva strandskydd i ett område genom att peka ut det som ett "område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen". Denna möjlighet finns även om området ligger i eller nära en tätort.

• Kommunerna har fått rätt att själva bestämma om dispenser och upphävanden av strandskyddet. Kommunerna har tidigare allvarligt misskött sitt ansvar och Naturskyddsföreningen är därför oroad för strandskyddets framtid.

• Möjligheterna för länsstyrelserna att utvidga strandskyddet från 100 till 300 meter har begränsats samtidigt som nuvarande beslut om utvidgning upphör att gälla sista december 2014.

För information om platser där manifestationen hålls besök www.naturskyddsforeningen.se/stockholm

Ytterligare information kan fås av:

Mårten Wallberg,
ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län
mobil 0733-74 67 14

Ämnen

  • Naturfrågor

Kategorier

  • strandskydd
  • allemansrätt
  • kommunalpolitik
  • stadsbyggnadspolitik

Regioner

  • Stockholm

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.

Kontakter

Lena Vängstam

Presskontakt Ordförande Stockholms län 08-644 52 70