Pressmeddelande -

Att halvera energin möjligt – vad väntar vi på?

Under Naturskyddsföreningens konferens idag, "Halva energin - hela välfärden", presenterar föreningen en rapport som visar att Sverige kan halvera energianvändningen till år 2030, utan att tumma på välfärden.
- Det är en självklar åtgärd för ett klimatsmartare samhälle och en helt realistiskt möjlighet, så vad väntar alla på? säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.
Naturskyddsföreningen har låtit energikonsultföretaget SWECO, testa möjligheten att effektivisera energianvändningen i Sverige med 50 procent till 2030. Konsulterna konstaterar i rapporten att det är möjligt att reducera Sveriges energianvändning med 190 TWh till 2030 - alltså till knappt 50 procent av dagens energiförbrukning på cirka 400 TWh.

- Det finns effektiviseringsmöjligheter överallt i samhället. Vi har tekniken, vi har idéerna till styrmedel - det som krävs är politiska beslut som knuffar bollen i rullning. Nu kan regeringen koppla ihop finanskrisen med klimatkrisen - genom att stimulera energieffektiva åtgärder skapas nya jobb samtidigt som energikostnaderna för hushåll och näringsliv sänks, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen presenterar också en rapport av Hans Nilsson, FourFact, med konkreta förslag på politiska styrmedel för att göra detta möjligt. Det handlar bl.a. om skärpta energikrav på nya hus, vita elcertifikat (dvs. att skapa en marknad för energieffektivisering), förbättrade system för energimärkning av apparater, införande av timmätning av el i alla hushåll, samt krav på att elbolagen avskaffar nätavgiften och bara inför en rörlig avgift på hur mycket abonnenterna använder.

- Att det finns en fast nätavgift är lika dumt som om vi skulle betala en fast avgift för att komma in på ICA. Alla andra branscher slår ut de fasta kostnaderna på det vi faktiskt konsumerar. Det bör även elbolagen göra, säger Svante Axelsson.

Naturskyddsföreningen föreslår också att regeringen inför ett nationellt råd för energieffektivisering. Rådet ska utveckla visioner och sätta mål för effektivisering och tillsammans med olika sektorer i samhället fastställa strategier för att nå målen.

- Vi utgår från att regeringen i den energi- och klimatpropositioner som kommer inom kort, lägger fram skarpa förslag och åtgärder för att få fart på energieffektiviseringen. Det är viktigt att regeringen flyttar fram de svenska positionerna och visar vikten av energieffektivisering för övriga medlemsländer inom EU, säger Mikael Karlsson.

Läs de båda rapporterna som presenteras på konferensen "Halva energin - hela välfärden":
Sweco-rapporten "Halva energin - hela välfärden":
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/externa_rapporter/rapport_sweco_halvaenerginhelavalfarden.pdf

"Energieffektivisering på riktigt":
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_energi_energieffektivisering_ny.pdf

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-7282585
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

 

 

Ämnen

  • Miljö, energi