Pressmeddelande -

Avverkning hotar fyndplats av ny art för Dalarna


Skogsbolaget Bergvik planerar att inom kort inleda avverkningen av en skog vid Öresjön i Älvdalens kommun trots att Naturskyddsföreningen vid en inventering konstaterat att där finns mycket höga naturvärden och gjort 100 fynd av rödlistade arter.
Naturskyddsföreningen har informerat bolaget om fynden i området.
Bland annat gjordes det första fyndet i Dalarna av den smalfotade taggsvampen, Hydnellum gracilipes, en art som är "starkt hotad" enligt forskarna på Artdatabanken. Men skogsbolaget Bergvik bortser nu från de höga naturvärdena och vill inleda avverkningen utan att avvakta den begäran om att området ska skyddas som reservat som Naturskyddsföreningen tagit initiativ till.

- Eftersom Bergvik snabbt tycks vilja förstöra naturvärden för all framtid måste myndigheterna agera kraftfullt och omgående. Länsstyrelsen bör bilda ett tillfälligt (interimistiskt) naturreservat som hindrar avverkning, i avvaktan på ett långsiktigt formellt skydd. Bergviks naturvårdsambition i ett känsligt naturområde som detta räcker inte för att bevara områdets naturvärden för framtiden, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

När Naturskyddsföreningens inventerare i september i år besökte området, som ligger vid Öresjön i Älvdalens kommun, hittades över 100 fynd av 11 olika rödlistade arter. Bland dessa finns den smalfotade taggsvampen, som kategoriseras som tidigare känd från endast ett fåtal lokaler i Sverige.

- När vi informerat markägaren, Bergvik Skog AB, om naturvärdena i området så har de gett oss beskedet att skogen ändå ska avverkas, med några små hänsynsytor just runt omkring de rapporterade naturvärdena. Det räcker inte, säger Mirjam Lööf skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

För mer fakta:
Fria pressbilder från området (Foto: Olli Manninen):
http://picasaweb.google.se/swedishforests3/ResjNLvdalenKorsnS#

Karta över området med de rödlistade fynden inprickade:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/oresjon.pdf

Artdatabankens faktablad om den smalfotade taggsvampen:
http://www.artdata.slu.se/rodlista/Faktablad/hyd_grac.PDF

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Mirjam Lööf, skogshandläggare 070-5569522
mirjam.loof@naturskyddsforeningen.se
Margareta Wikström, Naturskyddsföreningen i Rättvik 070-668 71 46
margareta.wikstrom@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

 

 

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Dalarna