Pressmeddelande -

Brev till EU:s ledare: ”Lös den globala miljökrisen samtidigt som den finansiella”!


Världens största miljöorganisation EEB skriver i ett brev till Frankrikes president och EU:s ordförande Sarkozy att när EU:s ledare samlas denna vecka för att diskutera finanskrisen bör de diskuterar lösningar som även hjälper till att lösa den miljökris som världen står inför.
Brevet är undertecknat av EEB:s ordförande Mikael Karlsson och generalsekreterare John Hontelez och är ställt till Sarkozy samt till de övriga regeringscheferna i EU.

- Den miljökris världen står inför är minst lika allvarlig som den finansiella krisen och den underminerar lika mycket hållbarheten i ekonomin, säger Mikael Karlsson som även är ordförande i Naturskyddsföreningen, en av de svenska medlemsorganisationerna i European Environmental Bureau, EEB.

I brevet skriver EEB att naturens resurser liksom de monetära har utsatts för kortsiktig profit och girighet. Fiskbestånd, skog och odlingsmark har förbrukats, ett stort antal arter lever på gränsen till utrotning, utsläpp av giftiga kemikalier påverkar hälsan hos miljoner och klimatförändringarna kommer att orsaka stora mänskliga och ekonomiska förluster.

- EEB representerare miljoner européer som är djupt oroade av förstörelsen av det naturens kapital som våra ekonomier är beroende av, säger Mikael Karlsson.

EEB lämnar i brevet flera förslag på åtgärder till EU:s ledare:
· Att ställa krav på hållbarhetsredovisningar för de stora börsbolagen i EU och att inkludera hållbarhetsrating i alla kreditratingsystem.
· Att de skattepengar som nu används för investeringar som ska stimulera ekonomin används till att stimulera utvecklingen av miljövänlig teknik t.ex. inom energi-, transport-, bostads- och jordbrukssektorerna.
· Att skatteväxla från skatt på arbete till skatt på miljöförstörande utsläpp och konsumtion av våra gemensamma resurser.
· Att involvera expertis från det civila samhället i hela världen i arbetet att uppnå en mer hållbar och miljövänligare finansiell struktur.

Läs hela brevet:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/financial_institutions_letter.pdf

Mer om EEB:
http://www.eeb.org/

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans