Pressmeddelande -

Fler svenska tomater har blivit klimatvänliga

Efter Naturskyddsföreningens utspel i våras som varnade för den negativa klimateffekten av svenska växthusodlade tomater har nu fler och fler tomatodlare i Sverige gått över till förnybar uppvärmning av sina växthus. Två av tre tomater som odlas i Sverige kommer numera från växthus som värms upp med förnybart bränsle. Det är dubbelt så mycket som året innan. Svenska tomater har blivit betydligt klimatsmartare. De nya uppgifterna som kvalitetsmärkningen Svenskt Sigill tagit fram visar att redan under 2008 har klimatutsläppen minskat med ungefär en tredjedel av nivåerna från fyra år tidigare. – Det är en omfattande och snabb miljöomställning bland de svenska grönsaksodlarna. Detta visar på styrkan av konsumentmakt. Nu väntar vi på att regeringen kan hjälpa konsumenterna att välja rätt genom att beskatta koldioxid mer så att klimatsmarta grönsaker blir billigare, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen Förutom att bränslet har bytts ut till klimatsmartare alternativ, har även förbrukningen av energi minskat kraftigt. En stor anledning till detta är den väv som 77 procent av alla odlare använder nattetid. Väven reducerar energibehovet med upp till 30 procent. – I den nya mer klimatsmarta världen kommer vi konsumenter att välja grönsaker efter miljöpåverkan och säsong. Att de svenska odlarna nu väljer att gå över till förnybar uppvärmning är en bra strategi för att behålla sina kunder, säger Emelie Hansson, jordbrukshandläggare. Klimatsmartare tomatval 1. Naturskyddsföreningen anser att man i första hand skall välja svenska frilandsodlade tomater eller odla själv. 2. I andra hand växthusodlade tomater från Sverige under säsong (mars-okt) eller frilandsodlade, från Spanien eller Italien under säsong (sep-maj). Under lågsäsongen (nov–feb) bör man avstå från tomater och hellre välja morötter. Läs rapporterna om tomaterna: www.naturskyddsforeningen.se/matensvarstingar För frågor kontakta: Svante Axelsson, generalsekreterare 070-728 25 85 svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se Emelie Hansson, jordbrukshandläggare 08-702 65 88 emelie.hansson@naturskyddsforeningen.se Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19 anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Ämnen

  • Miljö, energi