Pressmeddelande -

INBJUDAN - Rädda mannen!

Boka Naturskyddsföreningens höstkonferens den 18:e november 2011. Årets tema är Rädda mannen och tanken är att dagen ska ge insikter och verktyg för hur du som privatperson eller företagare hanterar den viktiga frågan om de miljögifter och kemikalier som finns runt omkring oss.

Hur skyddar man sig mot miljögifterna i vår vardag? Kan man som enskild person göra något? Spelar det någon roll om ett litet företag eller en kommun ställer krav på sina leverantörer? Vilka krav kan man som företag ställa? Hur ser det ut i världen med bestämmelser?

Mannen är hotad, inte bara i Sverige utan i många delar av världen. Han producerar färre och färre spermier och drabbas allt oftare av testikelcancer. Men det är inte bara den vuxne mannens hälsa som försämrats. Allt fler pojkar föds med missbildningar av könsorganen.

Under senare år har forskningen intensifierats och stödet är nu starkt för att orsaken bland annat kan sökas i hormonstörande ämnen. Samma ämnen som får fiskar att byta kön och som man tror kan orsaka fetma och störa flickors pubertetsutveckling. Hotet mot mannen är alltså också ett hot mot miljön, våra barn och folkhälsan!

För att rädda mannen krävs gemensamma insatser. Vi tror att skärpta lagkrav måste kombineras med frivilliga initiativ av framsynta företag och effektiva folkbildningskampanjer. Naturskyddsföreningens internationella konferens kommer ge utrymme för forskare, miljöorganisationer, företag och myndigheter att presentera och utbyta erfarenheter från sitt arbete med kemikaliefrågan. Vi hoppas kunna ge förutsättningar för inspirerande möten och diskussioner där lösningen på uppdraget att ”Rädda mannen” står i fokus.

Mer information om hur du anmäler dig till Naturskyddsföreningens höstkonferens kommer i augusti. Väl mött den 18 november!

För mer information kontakta:

Annette Alkebo, eventansvarig Naturskyddsföreningen,

annette.alkebo@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen,

louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Ämnen

  • Miljö, energi