Pressmeddelande -

Internationellt miljönätverk uppmanar EU:s ministrar: Rädda Nordsjöns marina miljö från utarmning

Svenska Naturskyddsföreningen Den internationella miljöorganisationen Seas at Risk, med SNF:s naturvårdschef Klas Hjelm som ordförande, uppmanar EU:s regeringar att ta krafttag och försöka rädda Nordsjöns marina miljö från fortsatt utarmning genom överfiske och utsläpp från sjöfarten. Uppmaningen kommer inför ministermötet som hålls i Göteborg 4-5 maj. Seas at Risk, med Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, som medlem, är mycket oroad över att förslaget till deklaration som läggs fram för mötet är mycket svagt och saknar politisk kraft. - Det är trots allt ännu inte för sent för ministrarna att förbättra deklarationen och därmed göra Göteborgsmötet historiskt i arbetet för att uppnå ett hållbart nyttjande av Nordsjön, säger Seas at Risk ordförande Klas Hjelm, naturvårdschef vid Svenska Naturskyddsföreningen. Miljö-, fiske- och sjöfartsministrar från Nordsjöländerna möts på torsdag och fredag i Göteborg för att försöka rädda Nordsjöns marina miljö från fortsatt utarmning genom överfiske och utsläpp från sjöfarten. I händerna på ministrarna ligger framtiden för ett av jordens mest produktiva och ekologiskt viktiga havsområde. Trots en mångårig process, övertygande bevis för de skador som fisket och sjöfarten orsakar och tydliga råd om den bästa vägen framåt har Nordsjöländernas regeringar hittills inte förmått enas om kraftfulla åtgärder. - Detta är djupt oroande, säger John Maggs från Seas at Risk, som följt processen i den s k Nordsjökonferensen under många år. - Förslaget till deklaration är för passivt, innehåller för många undanflykter och allmänna beskrivningar och sviker på alla verkligt viktiga punkter. Seas at Risk har skrivit till de ansvariga ministrarna och krävt initiativ på en rad viktiga områden: -Antagande och genomförande av en ekosystembaserad fiskeriförvaltning. -Övergång till ett förvaltningssystem inom fisket som bygger på begränsning av antalet fiskedagar i stället för en fastställd kvot. -En försäkran om att sjöfartsregler fullt ut bygger på existerande teknologi för det så kallade Clean Ship-konceptet, idag ligger reglerna långt ifrån vad som redan är praktiskt genomförbart. -För att motverka att avfall dumpas från fartygen bör särskilda avgifter för att använda hamnarnas avfallsmottagning tas bort. -Förbättrad kontroll och skötsel av dubbelskrovstankers; detta är nödvändigt för att utfasningen av enkelskrovsfartyg ska resultera i en ökad säkerhet; -En stark europeisk marin strategi som en hörnsten i en kommande europeisk maritim strategi. För ytterligare information: Klas Hjelm, naturvårdschef SNF och ordförande i Seas at Risk, 070-208 23 91 John Maggs, ansvarig för sjöfartsfrågor, Seas at Risk, + 44 7966 322379 Monica Verbeek, ansvarig för fiskefrågor, Seas at Risk + 351 96 561 78 46 Bakgrundsfakta: Seas at Risk, SAR, är ett oberoende internationellt nätverk med nationella och internationella miljöorganisationer som medlemmar. SAR verkar för skydd och hållbart nyttjande av den marina miljön. Mer information på hemsidan, www.seas-at-risk.org Svenska Naturskyddsföreningen är svensk medlemsorganisation, se www.snf.se Ministermötet på Svenska Mässan i Göteborg den 4-5 maj 2006 om miljökonsekvenser av sjöfart och fiske är det sista i en lång rad möten som startade i Bremen 1984. Mer information på www.regeringen.se

Ämnen

  • Miljö, energi