Pressmeddelande -

Konsumenter i Europa får veta sanningen om svenskt skogsbruk


Bilden av ett hållbart svenskt skogsbruk har spridits i Europa under många år. Inte minst genom certifieringen FSC. Men den börjar nu ändras, bl.a. av rapporter från Naturskyddsföreningen om brist på naturhänsyn och klara brott mot reglerna i FSC.
– Det är nu dags att Europa får veta vad som händer i de svenska skogarna. De sista naturskogarna i den skandinaviska delen av taigan är på väg att försvinna, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.Nu presenterar Naturskyddsföreningen rapporten ”Cutting the Edge – the Loss of Natural Forests in Sweden” för att uppmärksamma inköpare och konsumenter i Europa på den svenska modellens baksida. Rapporten är en del i Naturskyddsföreningen nya strategi – att sprida information om det svenska ohållbara skogsbruket till konsumenter, uppköpare och investerare i Europa.

Bakgrunden är att Naturskyddsföreningen under de senaste åren redovisat en rad brott mot reglerna om naturhänsyn i FSC av företag som skrivit under dessa. Övertrampen har inte förändrat bolagens möjlighet att fortsätta med miljömärkningen.

– Det behövs en ny svensk modell, med spelregler för skogsbruket som gör att skogen brukas och inte missbrukas. Det behövs en helt ny miljölag för skogen i Sverige, med höga naturvårdskrav och skarpa sanktioner, säger Mikael Karlsson.

Under tre somrar inventerade Naturskyddsföreningens många aktiva hundratals skogar med höga naturvärden i främst norra Sverige.

Många nyckelbiotoper och andra skogar med mycket höga naturvärden som antingen hade avverkats eller var på väg att avverkas upptäcktes. Skogsbolagen har uppmärksammats på detta men inventeringarna visar att mycket lite ändrats i bolagens rutiner.

– Resultaten av våra fältbesök är mycket nedslående. Mer än 2100 skogslevande arter är rödlistade, och hundratals är akut eller starkt hotade av utrotning. Detta är i hög grad beroende på ett alltför intensivt brukande av skogen. Trots det påträffar vi ständigt livsmiljöer för dessa arter som är avverkade eller anmälda för avverkning, säger Malin Sahlin, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Den svenska skogsbruksmodellen har lett till ett ekosystemskifte, där artrika, biologiskt värdefulla naturskogar har omvandlats till homogena, likåldriga trädplantager. Försöken att förbättra situationen något med t ex certifiering har bara påverkat på marginalen. Utarmningen av skogens ekosystem fortgår, visar rapporten.

– Sveriges skogsekosystem sargas mer för varje dag. Skogsvårdslagens portalparagraf som jämställer miljö och produktion är tomma ord. I praktiken dominerar produktionen starkt. Sverige har misslyckats med både riksdagens miljömål och FN:s konvention om biologisk mångfald. Det behövs en ny miljölagstiftning för skogen, säger Mikael Karlsson.

Rapporten ”Cutting the Edge – The loss of Natural Forests in Sweden” släpps idag till ett stort antal miljöorganisationer samt uppköpare av svenska skogsprodukter i Europa.

Läs rapporten:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/rapport-cutting-the-edge.pdf

Debattartikel i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skogen-skovlas-utan-ansvar_4727857.svd

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Malin Sahlin, skogshandläggare 070-311 84 51
malin.sahlin@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Fria pressbilder från skogar som Naturskyddsföreningen har besökt mellan 2007-2009:
http://picasaweb.google.com/swedishforests2009
http://picasaweb.google.com/swedishforests3
http://picasaweb.google.com/swedishforests4
http://picasaweb.google.com/swedishforests
http://picasaweb.google.com/swedishforests2

Fria pressbilder från avverkade naturskogar som Naturskyddsföreningen har besökt:
http://picasaweb.google.com/destroyedforests

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Ämnen

  • Miljö, energi