Pressmeddelande -

Luft i utsläppshandeln

Den generösa tilldelningen av utsläppsrätter till EU-länderna bromsar klimatarbetet. SNF har nu fått sina misstankar bekräftade - de tilldelade utsläppen i Sverige är 3 miljoner ton mer än de verkliga utsläppen. Nu finns all anledning att krympa tilldelningen för nästa handelsperiod. - Den nuvarande generösa tilldelning av utsläppsrätter gör att EU kommer att få svårt att nå sitt klimatmål, därför är det extremt viktigt att Sverige tar hem färre utsläppsrätter vid nästa utdelning. Statistiken visar ju men all önskvärd tydlighet att industrin inte behöver alla de utsläppsrätter som de tidigare fått gratis, säger SNF:s generalsekreterare Svante Axelsson i en kommentar till EU-ländernas rapportering till kommissionen. Naturvårdsverkets statistik visar att i stort sett alla branscher har fått för stor tilldelning i förhållande till de verkliga utsläppen. 40 anläggningar i Sverige svarar dessutom för 80 procent av utsläppen. Resultaten visar att energieffektivisering och övergången till förnybara energikällor varit betydligt enklare än vad marknaden förutspått. SNF anser att det därför är mycket angeläget att tilldelningen för Sverige under nästa period, 2008-2012, blir under dagens faktiska utsläppsnivå på 19 miljoner ton. - För att utsläppshandelssystemet ska bli så kostnadseffektivt som möjligt måste tilldelningsplanerna hållas nere, annars får trafiken och hushållen ta ett för stort ansvar. Nu gäller det därför att krympa tilldelningen i Sverige och EU med syfte att bromsa växthuseffekten och uppnå Kyoto-målen, säger Ylva Rylander, klimathandläggare på SNF. Mer information: Svante Axelsson, generalsekreterare, SNF, tel 070-728 25 85 Ylva Rylander, klimathandläggare, SNF, tel 073-150 22 84 Eva-Lena Neiman, vik pressekreterare, SNF, tel 070-655 46 10

Ämnen

  • Miljö, energi