Pressmeddelande -

Naturskyddsföreningen har högst anseende av alla!

Naturskyddsföreningen är den intresseorganisation i Sverige som har högst anseende bland svenskarna. Det visar opinionsundersökningsföretaget Sifos nya rapport som presenterades under Almedalsveckan i Visby.

- Det är ett fantastiskt erkännande. Det visar att människor ser att vårt arbete ger resultat i form av en rikare natur och en miljö som är bättre för människors hälsa. Jag tror att grunden för detta höga förtroende är våra ideella krafter, vår närvaro över hela landet och den höga expertis som vi står för, inte minst i samverkan med experter, forskare och andra aktörer, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

I Sifo:s undersökning ”Ta makten över ditt anseende – svenska intresseorganisationer anseende bland allmänheten 2011” fick Naturskyddsföreningen högst poäng enligt Sifos anseendeindex, hela 49 poäng, vilket enligt Sifo är mycket bra för att vara en intresseorganisation. Undersökningen baserades på fem frågor: övergripande värdering av intresseorganisationen hur allmänheten bedömde organisationens intryck, förtroende, kvalitet och framgång.

Idag ökar medborgarnas krav på intresseorganisationerna, mediernas granskning har blivit hårdare och de sociala medierna sätter också anseendet på prov.

- Vi välkomnar alla granskningar. För en ideell organisation och folkrörelse som vår är det helt avgörande att vi har ett högt förtroende hos allmänheten och vi välkomnar att det prövas, säger Mikael Karlsson.

Läs hela undersökningen här: http://www.tns-sifo.se/nyheter-och-press/ta-makten-oever-ditt-anseende---dokumentation-fraan-tns-sifos-seminarium-i-almedalen-47

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Ämnen

  • Miljö, energi