Pressmeddelande -

Naturskyddsföreningen Uppsala län kommenterar Uppsala Air AB:s glädjekalkyl

Uppsala Airports löften om 2 000 nya jobb i Uppsala förefaller gripna ur luften. Det säger Cecilia Carlqvist, ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala län i en kommentar till Uppsala Airports AB:s prognoser om nya arbetstillfällen. Den redovisade glädjekalkylen ändrar inte vår bedömning att det av starka miljöskäl är olämpligt i att starta flygplatsen.

- Företaget tar uppenbarligen inte med i beräkningen att flygets utsläpp från 2012 ska ingå i systemet med utsläppsrättigheter. Inte heller verkar Uppsala Airport ha hört talas om den djupa lågkonjunkturen eller den pågående finanskrisen. Detta tillsammans med människors ökade benägenhet att resa på ett miljövänligt sätt gör att det är svårt att se hur nöjesflyget ska kunna få ett så stort uppsving de närmaste åren. Man bör sätta frågetecken kring företagets beräkningar, säger Naturskyddsföreningen i en kommentar.

Mer info:

Cecilia Carlqvist, 073-6180886

Med vänlig hälsning

Cecilia Carlqvist

Ordförande

Naturskyddsföreningen Uppsala län

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Uppsala