Pressmeddelande -

Nya bromerade flamskyddsmedel funna i isbjörn och polarräv – nu kräver miljörörelsen i Europa förbud

En ny norsk vetenskaplig undersökning fann nya bromerade flamskyddsmedel i flera däggdjur och fågelarter som lever nära nordpolen. Kemikalierna används i bl.a. elektronikprodukter. Nu kräver Naturskyddsföreningen i ett gemensamt upprop med miljörörelsen i Europa förbud för dessa ämnen.


– Inte ens djurlivet på avlägsna områden som Arktis är skyddade från miljögifterna. Det beror på att politik och riskforskning ständigt ligger efter kemikalieindustrins produktutveckling. Det är dags att vända på ordningen och helt förbjuda farliga kemikalier, annars blir vår miljö aldrig giftfri, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen och ordförande i den europeiska samarbetsorganisationen European Environment Bureau som initierat uppropet.

I tisdags presenterade Internationella kemikaliesekretariatet, ChemSec, som bland andra Naturskyddsföreningen står bakom, en rapport, ”Electronics without Brominated Flame Retardants and PVC – a Market Overview”, som visar att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att ersätta dessa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Fler än 500 modeller av mobiltelefoner, datorer, tvättmaskiner, kaffebryggare och TV-apparater är fria eller nästan fria från bromerande flamskyddsmedel och PVC visar rapporten.

– Tvärtemot vad industrilobbyisterna hävdar visar vi nu att det går att ta fram produkter utan miljögifter. Nu är det dags för EU att totalförbjuda bromerade flamskyddsmedel och PVC i elektriska och elektroniska produkter, säger Mikael Karlsson.

Inom EU pågår nu en lagstiftningsprocess för att se vilka farliga ämnen som ska förbjudas i elektriska och elektroniska produkter i det så kallade ROHS-direktivet. I uppropet uppmanar miljörörelsen
Europaparlamentets ledamöter att skärpa det förslag som EU-kommissionen lagt fram och att vid år 2015 förbjuda halter över 0,1 viktsprocent av halogenerade organiska ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Halogener ingår i bromerade flamskyddsmedel och PVC och är allmänt kända för att kunna ge skador på miljö och hälsa.

Den norska undersökningen som publicerades i förra veckan är gjort av statliga Klima- och forurensningssekretariatet. Den har funnit fem av de ”nya” bromerade flamskyddsmedel som industrin börjat använda sedan de traditionella ämnena ifrågasatts. Analys gjordes i fisk, fåglar, fjällräv, säl och isbjörn som infångats på Svalbard.

För mer fakta:
Chemsecs undersökning:
www.chemsec.org/rohs/market-overview
Den norska vetenskapliga undersökningen av bromerade flamskyddsmedel i djur och fåglar i polarområdet:
http://www.klif.no/publikasjoner/2630/ta2630.pdf

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef Naturskyddsföreningen 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Fakta:
• Bromerade flamskyddsmedel och PVC kan ombildas till dioxiner och furaner, några av de mest skadliga kemikalier som någonsin framställts av människor. Dioxiner och furaner kan exempelvis orsaka cancer, hormonstörningar och fosterskador. Bromerade flamskyddsmedel kan också vara giftiga, långlivade och bioackumulerande, vilket innebär att de stannar i miljön under lång tid och ansamlas i djur och människor.
• EU:s RoHS-direktiv (Restricion of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) förbjuder sedan 2006 två grupper av bromerande flamskyddsmedel och fyra tungmetaller, däribland bly och kvicksilver, från att användas i elektronikprodukter.

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Ämnen

  • Miljöförstöring