Pressmeddelande -

Påminnelse: Så ska vi rädda den sista spillran av taigan


Den skandinaviska delen av taigan är unik men bara en liten spillra av den ursprungliga naturmiljön återstår idag. Naturskyddsföreningen släpper nu en stor granskning av läget i den svenska skogen och i skogsbruket. Vi presenterar också en ny strategi för arbetet med att bevara den sista spillran av den skandinaviska taigan.
Rapporten är en stor sammanfattning av 100-tals medlemmars granskningar av det svenska skogsbruket. I tre år har de undersökt skogar som anmälts för avverkning eller som redan avverkats. De har gjort 10.000-tals nya fynd av rödlistade arter. Mycket värdefulla skogar som myndigheterna inte känt till har upptäcks, en del har bolagen redan avverkat, en del har bevarats genom myndighetsbeslut eller efter påtryckningar från miljörörelsen. Många står fortfarande utan skydd.

Naturskyddsföreningens aktiva har funnit mängder av brott mot skogscertifiering FSC vilken är värdefull för bolagen på den internationella marknaden. Brott som föreningen dokumenterat och anmält har fortsatt att begås trots att bolagen fått anmärkningar från certifierarna. Detta har inte lett till några verkningsfulla effekter för de bolag som inte följer reglerna och som således fortfarande kan sälja produkter med FSC-märket.
Det här har skapat behovet av en ny strategi för att påverka skogsbolagen.

Rapporten kommer att presenteras på en presskonferens och finnas tillgänglig samtidigt som presskonferensen börjar på www.naturskyddsforeningen.se/press . Presskonferensen leds av föreningens ordförande Mikael Karlsson.

DAG: Måndagen den 17 maj
TID: kl 10.00
PLATS: Naturskyddsföreningens kansli, Åsögatan 115, Stockholm

Välkomna!Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Ämnen

  • Naturfrågor