Pressmeddelande -

PRESSINBJUDAN Babyboom för den utrotningshotade vitrygga hackspetten Följ med och titta på årets hackspettsungar

Den vitryggiga hackspetten tillhör en av Sveriges mest hotade arter och har minskat drastiskt i skogarna de senaste 30 åren. I år har tre par häckat och sju ungar har – vad vi känner till – kommit på vingarna.

Enligt riksdagens miljömål ska artens framtid säkras och våra skogar skötas så att deras biologiska mångfald inte hotas. Det förändrade svenska landskapet hotar ju inte bara vitryggig hackspett utan många fler arter. Idag saknas dock förutsättningar för vitryggens fortlevnad i vårt land till följd av ett alltför intensivt skogsbruk – och om inte det inte genast förändras kommer inte miljömålen kunna uppfyllas.

Men det finns ljus i mörkret. På Nordens Ark, en stiftelse i Bohuslän som samarbetar med Naturskyddsföreningen och arbetar med att bevara utrotningshotade djur, häckar i år åtta vitryggspar! Årets utsläpp av ungar skulle innebära en fördubbling av den svenska stammen.

Följ med Naturskyddsföreningen på en pressresa till Färnebofjärdens nationalpark vid nedre Dalälven och se hur årets ungar från Nordens Ark trivs i skogen. Vi samlas på parkeringsplatsen vid Gysinge herrgård http://www.gysingeherrgard.se/karta.html

Tid:               Kl 10.00 torsdagen den 14 juli
Plats:             Gysinge Herrgård
Medverkande: Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen Kristoffer Stighäll, sakkunnig skog och Naturskyddsföreningens expert på vitryggen

Anmälan:       Obligatorisk till Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, senast månd 11 juli 070-884 77 28

louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se                                                  Välkomna!

Ämnen

  • Miljö, energi