Pressmeddelande -

Rädda mannen, bina och hela klotet!

Naturskyddsföreningen jobbar för att politikerna ska fatta rätt beslut. För om jordens resurser tar slut, det inte finns ren luft att andas eller vi inte längre kan fortplanta oss på grund av miljögifterna omkring oss: då kommer inget annat längre spela särskilt stor roll.

Vi önskar alla journalister varmt välkomna på våra seminarier samt på våra frukostmöten tisdag-torsdag på Packhuskällaren:
Kom och ställ de rätta frågorna till politiker och experter om de verkligt viktiga ämnena.

Måndag 4 juli

Rädda mannen!
Kl 16-18

Högskolan på Gotland, Cramérg.3, lokal D20
Människan är omgiven av miljögifter i sin dagliga vardagsmiljö.
Även till synes oskyldiga kemikalier kan vara skadliga när de samverkar, den så kallade cocktaileffekten. Nu hotas mannens spermakvalitet av alla miljögifter
-och därmed på sikt hela vår fortlevnad.

Medverkande:

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap
Aleksander Giwercman, professor i andrologi
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen
Irene Oscarsson, riksdagsledamot KD, miljö- och jordbruksutskottet
Åsa Romson, språkrör MP, miljö- och jordbruksutskottet
Åsa Coenraads, riksdagsledamot M, miljö- och jordbruksutskottet

Tisdag 5 juli
Sillfrukost: Kommer våra barnbarn att kunna äta fisk?
Kl 8-9 Frukostseminarium

Packhuskällaren, Strandgatan 16
Haven är överfiskade och många arter är på så låga nivåer att de kanske inte återhämtar sig. Samtidigt är fiskodling ofta miljöskadligt. Med hjälp av konsumentmakt och bättre politik kan vi påverka utbudet i fiskdisken och se till att vi kan äta fisk både idag och i framtiden.

Medverkande:
Mikael Robertsson, miljöchef COOP
Erika Nyström, Axfood
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen
Ellen Bruno, marin handläggare Naturskyddsföreningen

Tisdag
Varför ska Sverige slösa mest energi i EU?
kl 15-16.30
Packhuskällaren, Strandgatan 16

Sverige är på väg att bli sämsta land i Europa på energieffektivisering.
Nu krävs en kraftfull omställning och politiska styrmedel för att Sverige
Inte ska hamna ohjälpligt efter.

Medverkande:

Daniel Johansson, (C) statssekreterare Näringsdepartementet
Sara Karlsson (S) miljö- och jordbruksutskottet
Thomas Kåberger, Energimyndigheten
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Anna Wolf, handläggare energi Naturskyddsföreningen

Onsdag 6 juli
Kärnfrukost: Oskarshamn ska väck?
Kl 8-9 Frukostseminarium
Packhuskällaren, Strandgatan 16

Erfarenheterna från våren 2011 visar återigen att förödelsen kan bli enorm efter en kärnkraftsolycka. Allvarliga olyckor kan ske också i Sverige samtidigt som alternativen är goda och frodas.
Den äldsta reaktorn i Oskarshamn fyller snart 40 år och har likheter med reaktorerna i Fukushima. Tre andra svenska reaktorer är från 1970-talet – kan vi ha dem kvar?

Medverkande:
Mikael Karlsson
Carina Adolfsson Elgestam (S), näringsutskottet
Irene Oskarsson (KD), miljö- och jordbruksutskottet

1.5 grader – hur snabbt måste då Sverige minska utsläppen?
Kl 10-12 Seminarium

Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, lokal E45 Vetenskapen börjar allt mer framhålla att en maximal temperaturhöjning på 1,5 grader skulle avsevärt minska risken för allvarliga klimatförändringar, jämfört med 2-gradersmålet. Men räcker då Sveriges och EU:s klimatåtaganden?

Medverkande:
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Göran Ek, internationell handläggare klimat Naturskyddsföreningen
Johanna Sandahl, vice ordförande Naturskyddsföreningen
Riksdagsledamöterna Johan Hultberg (M) miljö- och jordbruksutskottet, Lise Nordin (MP)trafiksutskottet, talesman energifrågor

Bina – matens slavar
Kl 16-17:30 Trädgårdsseminarium

Trädgården på Svartbrödragatan 6, innanför Norderport
I naturen är alla beroende av varandra och särskilt beroende är vi av polinerarna, till exempel bin. Kom till trädgården på Svartbrödragatan och bli guidad om binas utsatthet och provsmaka Gotlandshonung.

Medverkande:
Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen
Gun Rudquist, chef Natur och Miljö, Naturskyddsföreningen
Emelie Hansson, handläggare jordbruk Naturskyddsföreningen
Biodlarnas Riksförbund, lokala biodlare

Torsdag 6 juli
Vindfrukost: Mer vindkraft i väst
Kl 8-9 Frukostseminarium

Packhuskällaren, Strandgatan 16
Sverige har ett av de bästa vindförhållanden i världen, är glest befolkat och studier visar att nyinvesteringar i vindkraft inte kostar mer än - och ibland till och med mindre - än nyinvesteringar i kärnkraft.
Varför väcker då vindkraft så mycket konflikter?

Medverkande:
Annika Helker Lundström, Svensk vindkraft
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Stefan Edman, miljödebattör

Tågsverige – ett U-land
Kl 15.30-17

Högskolan på Gotland, Cramérg. 3, lokalB23
Underhållet av den svenska järnvägen är gravt eftersatt och förfallet fortsätter eftersom anslagen för underhåll och utbyggnad inte har följt de stora trafikökningarna. Tågtransporter är miljö- och kapacitetsmässigt överlägsna alla andra transporter – vilket spår ska Sverige välja för framtiden?

Medverkande:
Per Bondemark, SSAB och Näringslivets transportråd
Ulf Adelsohn, fd ordförande SJ
Matilda Ernkrans (S) miljö- och jordbruksutskottet
Malin Lövsjögård (M)trafikutskottet
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Svante Lundqvist, handläggare trafik Naturskyddsföreningen

Ämnen

  • Miljö, energi