Pressmeddelande -

Rusta och ÖoB säljer produkter med miljögift

Naturskyddsföreningen kritiserar i ett brev idag butikskedjorna Rusta och ÖoB för att de säljer barnprodukter som innehåller det starkt allergiframkallande och miljöskadliga konserveringsmedlet Kathon.


- Kathon borde inte få finnas i barnprodukter, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.


Naturskyddsföreningens kemikalienätverk har granskat innehållet i butikshyllorna hos en rad kedjor i landet. Det var vid den granskningen som flera hygienprodukter, även sådana riktade till barn, som innehåller konserveringsmedlet Kathon hittades. Kathon innehåller kemikalier som är klassificerade som både hälso- och miljöfarliga även i mycket låga halter och som är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Flera andra kedjor har redan, efter att ha fått liknande brev, tagit bort de produkter med Kathon som upptäckts från sina butikshyllor. Nu uppmanar Naturskyddsföreningen även Rusta och ÖoB att göra så.

Det har även visat sig att nya produkter med Kathon smugit sig in i sortimentet hos vissa butikskedjor som tidigare plockat bort de aktuella barnprodukterna. Därmed lägger man över ansvaret på konsumenten att ha koll på vad de köper till sina barn.

- Jag tror att butikernas inköpare helt enkelt inte är medvetna om det allvarliga i detta konserveringsmedels effekter. Vi hoppas kunna hjälpa företagen med bra argument för att de i sin tur ska kunna ställa krav på sina leverantörer, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har i brevet till Rusta och ÖoB bifogat en lista på de produkter det rör sig om skriver att föreningen ser fram emot att få höra om företagets planer för utfasning av produkter som innehåller Kathon.

Kathon är ett varumärke och innehåller en blandning av de två miljöfarliga och starkt allergiframkallande ämnena methylisothiazolinone och methylchloroisothiazolinone.

Lista över de produkter i Rustas och ÖoB:s butikshyllor som innehåller methylisothiazolinone och methylchloroisothiazolinone:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/lista-kathonprodukter.pdf

Läs breven till Rusta och ÖoB:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/brev-rusta.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/brev-oob.pdf

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Pia Aspegren, projektkoordinator kemikalienätverket, 031-24 40 66
pia.aspegren@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 178 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Ämnen

  • Miljö, energi