Pressmeddelande -

SNF bidrar till miljömärkt el i Chile

Miljömärkt el introduceras nu på Chiles elmarknad och ger därmed för första gången en möjlighet för Chiles befolkning att välja enbart förnybar elproduktion som också tar hänsyn till biologisk mångfald. Introduktionen sker i samband med att SNF tillsammans med Institute of Environmental Policy, IEP arrangerar en konferens kring förnybara energikällor. SNF och IEP arrangerade en konferens i november förra året kring miljömärkning för de sydamerikanske länderna. I samband med denna konferens ordnades ett särskilt energiseminarium för elbolag och energiutskottet i Chiles riksdag för att presentera erfarenheterna från den nordiska elmarknaden och Bra Miljöval-märkt el. Ett resultat från detta seminarium är att Chiles ellag har ändrats vilket möjliggör introduktion av miljömärkt el på marknaden. - Den globala energiomställningen till förnybara energikällor är en mycket viktig fråga för att minska klimatpåverkan. Det är därför särskilt roligt när vi kan dela med oss av våra erfarenheter från Bra Miljöval-märkt el till länder i Syd, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på SNF. Vid konferensen deltar representater från Chiles riksdag och regeringskansli, elbolag samt obeservatörer från Argentina och Peru. Även konsument- och miljöorganisationer kommer att delta i konferensen. Chile har mycket gemensamt med Sverige både historiskt och geografiskt. Båda länderna är långsmala med lång kuststräcka och bergsområden. Chile har ungefär lika mycket vattenkraft i procent som Sverige men ingen kärnkraft utan har istället olje- och koleldade kraftverk. - Chile har en fantastisk potential att producera förnybar el säger Johan Kling, ansvarig för Bra Miljöval-märkt el på SNF. Chiles långa kuststräcka med stabila vindar ger en stor möjlighet att bygga ut vindkraft och Atacamaöknen i norr skulle kunna vara en möjlig plats för solkraft. Stor tillgång på geotermisk värme i ett fjärrvärmenät kan också ersätta fossilgasen som idag är en vanlig uppvärmningskälla. Miljömärkningen kan bidra till att man tar större hänsyn till biologisk mångfald när man bygger ut ny förnybar energiproduktion istället för tidigare storskaliga vattenkraftsprojekt som har haft mycket stor negativ påverkan på både miljön och lokalbefolkningen. För att ge en bredare syn på förnybar energi och praktiska erfarenheter från den nordiska elmarknaden, deltar också Jörgen Glemme, marknadschef på Falkenbergs Energi. Företaget har lång erfarenhet av vindkraft och hade tidigare världens största solvärmeanläggning.

Ämnen

  • Miljö, energi