Pressmeddelande -

SNF om PBL-kommitténs betänkande: Utebliven planering ger höjda miljöskatter

Efter tre års arbete presenterar idag Plan- och bygglagskommittén sitt förslag för att förnya plan- och bygglagen (PBL). Huvuduppdraget från regeringen har varit att miljöanpassa lagen så att den främjar hållbar utveckling och ökar chansen att Sverige når sina miljömål. Men SNF kan idag konstatera att kommittén misslyckats kapitalt med sitt uppdrag. - Om PBL-kommitténs förslag blir verklighet kommer kommuner även i fortsättningen att kunna strunta i miljömålen vid sin planering av mark, vatten, vägar och bebyggelse. Kommittén föreslår exempelvis inget som bryter dagens utveckling där kommuner ohejdat bygger externa köpcentrum som inte bara dränerar grannkommuner på detaljhandel och service utan också leder till ökat bilberoende och ökade koldioxidutsläpp, säger Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen. - Istället vill kommittén försvaga länsstyrelsens roll som regional samordnare genom att ta bort länsstyrelsens rätt att stoppa en kommuns byggplaner om dessa uppenbart skadar grannkommunerna. Förslaget främjar därför inte en hållbar utveckling, säger Mikael Karlsson. Klimatfrågan är avgörande för en hållbar utveckling och transporternas bidrag till växthuseffekten växer ständigt. Vägverkets utredning ”Klimatstrategi för vägtransportsektorn” visar att en anpassning av bebyggelsen för att gynna transporter till fots, med cykel och kollektivtrafik är en av de långsiktigt viktigaste åtgärderna för att minska vägtrafikens klimatpåverkan. Verket konstaterar att en förändring av PBL behövs så att kommunerna får stöd för en transportsnål planering. - När kommittén nu undviker att ta sitt ansvar måste någon annan göra det. Risken är stor att befolkningen först tvingas in i ökat bilberoende och sedan tvingas betala allt högre koldioxidskatter när riksdagen i efterhand försöker mildra effekterna av bristande planering, säger Jens Forsmark, handläggare på SNF. - Kommunal utveckling i samklang med miljön kräver lagändringar som kommittén valt att blunda för. Visst finns det några förtydliganden och någon skärpning. Men i de centrala frågorna har kommittén misslyckats kapitalt. Nu kan vi bara hoppas att regeringen styr upp utredningens förslag så att den integrerar miljömålen i lagstiftningen på ett tydligt sätt, säger Jens Forsmark. Läs mer om PBL, externhandel och hållbar samhällsplanering på www.snf.se För mer information: Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22 Jens Forsmark, handläggare, 08-702 65 39, 073-374 13 31 Pressekreterare Ellika Hermansson Török, 08-702 65 05, 070-655 46 19

Ämnen

  • Miljö, energi