Pressmeddelande -

Stora Enso avverkade ännu en värdefull naturskog i Värmland

En ca 60 hektar stor värdefull naturskog med flera rödlistade arter har avverkats på Stamboknölen i Torsby, Värmland. Naturskyddsföreningen inleder idag en anmälningsprocess mot markägaren Bergvik Skog för brott mot svensk FSC-standard för certifiering av skogsbruk.
Det avverkade området ligger i direkt anslutning till ett flertal nyckelbiotoper Områdets upptäcktes av Naturskyddsföreningens skogsaktiva medlemmar vid inventering.

Bolaget Bergvik Skog äger marken som Stora Enso nu har avverkat. På hygget har Stora Enso avverkat höga naturvärden och orsakat svåra körskador, bland annat genom att flera gånger köra rakt över en myr.

De rödlistade arter som Naturskyddsföreningens aktiva fann påträffades i riset och på stubbarna som är kvarlämnade på hygget. Bland annat den enligt svenska ArtdataBanken hotade arten norsk näverlav fanns på hygget.

– Det är sorgligt att se hur bolagen så här tydligt bryter mot de regler som de gått med på att frivilligt följa. Avverkningen har fragmenterat ett större sammanhängande värdefullt område. En del av den sista spillran av den svenska naturskogen har gått förlorad, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I den senaste FSC-revisionen fick Bergvik Skog ett antal anmärkningar på brister i naturvårdsarbetet. Bland annat har certifieraren konstaterat att bolaget inte har klarat av att identifiera nyckelbiotoper vid avverkningsplaneringar samt att riktlinjer för naturvärdesbedömningar saknas hos bolaget.

– De nyckelbiotoper som omgärdar hygget vittnar om de värden som har gått förlorade i och med kalavverkningen, värden som de FCS-certifierade bolagen själva ska kunna identifiera vid planeringen, säger Malin Sahlin, skogshandläggare Naturskyddsföreningen.

Det Naturskyddsföreningens aktiva också fann, förutom brotten mot den frivilliga FSC-certifieringen, var svåra körskador i marken. Detta är i strid med skogsvårdslagens § 30, och föreskriften om skador på mark och vatten.

– De körskador som påträffats på hygget hade kunnat minimeras, ändå valde Stora Enso att fortsätta avverkningen, trots att marken inte bar. Delar av hygget är fullkomligt sönderkört och bolaget har inte bara brutit mot FSC-certifieringen utan enligt vår bedömning även mot skogsvårdslagen, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Tidigare i maj påbörjade Stora Enso att avverka en skog i det värdefulla området Stamyrberget, också i Torsby kommun. Ungefär en tredjedel avverkades men efter att Naturskyddsföreningen ideella medlemmar besökte skogen och konstaterat höga naturvärden stoppade Länsstyrelsen i Värmland avverkningen för att utreda om området ska bli reservat.

Fria pressbilder från området: http://picasaweb.google.se/destroyedforests/StoraEnsoStamboknolenVarmland#

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Malin Sahlin, skogshandläggare 070-311 84 51
malin.sahlin@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se

 

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Ämnen

  • Naturfrågor