Pressmeddelande -

Stora Enso kalhugger värdefull tjäderskog

Just nu avverkar Stora Enso skog i det värdefulla området Stamyrberget, ett stort sammanhängande naturskogsområde i Torsby kommun i Värmland. Flera avverkningsanmälningar omfattar totalt 100 hektar. Ungefär en tredjedel av trakten är redan avverkad och avverkningen pågår fortfarande! Stora Enso vägrar avbryta avverkningen.
– I bråten mellan de träd som Stora Enso fäller ligger sex sköra tjäderägg. Bättre skydd har inte naturen på bolagets marker. Skamligt, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens ideellt aktiva medlemmar besökte skogen i förra veckan och konstaterade höga naturvärden. Stora Enso kontaktades, men bolagets bedömde att området var avverkningsbart och utan tillräckligt höga naturvärden för att sparas.

Stora Ensos planerare hävdade att endast någon enstaka signalart fanns i skogen. Naturskyddsföreningen har dock hittills konstaterat över 40 fynd av 21 arter som forskarna har rödlistat. Dessutom har ett mycket stort antal signalarter och andra intressanta fynd påträffats vid föreningens ytterligare ett besök i skogen.

– Hur ska rikedomen i vår svenska natur skyddas om bolagen likt Stora Enso knappast kontrollerar naturvärdena i de områden som avverkas, säger Malin Sahlin, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Den skog som avverkas ingår i ett större sammanhängande naturskogsområde, ett reservatsförslag för detta lämnades in till länsstyrelsen i augusti-september 2009.

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Malin Sahlin, skogshandläggare 070-311 84 51
malin.sahlin@naturskyddsforeningen.se

För fria pressbilder från pågående avverkning av Stamyrbergen;
http://picasaweb.google.com/swedishforests4/StamyrbergenTorsbyBergvik#

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Ämnen

  • Medborgarinflytande