Pressmeddelande -

Ta barnens behov av skog på allvar

Kartlägg, ta hand om och bevara barnens skogar! Den uppmaningen kommer från Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen som tillsammans fortbildat lärare i 21 kommuner på temat ”Skogen som klassrum”.
I ett öppet brev uppmanar nu föreningarna kommunernas politiker att ta barnens behov av skog på allvar.

– Kommunen har ett ansvar för att se till att den natur som finns nära skolor och förskolor behålls och utvecklas så att både elever och lärare kan använda skogen som en plats för lärande och kreativ lek. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen har bättre hälsa, är mindre stressade, har bättre motorik och högre koncentrationsförmåga än andra barn. Vi vill att kommunen ska ta barnens behov av skogar på allvar, säger Märta Berg, projektledare på Naturskyddsföreningen.

Brevet till kommunen är en uppföljning av den fortbildning av lärare som genomförts. Föreningarna bakom brevet vill att kommunen ska ge stöd till lärarna att även fortsättningsvis utveckla utomhuspedagogik och dessutom starta en naturskola eller annan pedagogisk verksamhet ute i naturen.

– Barn behöver skog. Det är en favoritlekplats för många. Att få se småkryp, leta efter ödlor och skogsmöss, bygga kojor eller bara busa i skogen är upplevelser som man bär med sig resten av livet. Små äventyr i skogen och möten med märkliga eller söta levande varelser kan ha avgörande betydelse för vuxenlivets engagemang för det levande. Det handlar om mänsklighetens framtid – vår tids ödesfrågor, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen, som hoppas att alla kommuner ska inse värdet av att satsa mer på skogen, världens kanske bästa klassrum.

Hittills i år har Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen genomfört tvådagarsfortbildningar för totalt nästan 1 200 pedagoger i 21 kommuner.

– Lärarna har fortbildats i att leda pedagogiska övningar utomhus i många ämnen, som man kanske inte annars tänker på att det är möjligt att jobba med utomhus, till exempel svenska, engelska och matematik. Vi hoppas verkligen att politikerna ska fortsätta och ge lärarna chansen att arbeta vidare utifrån den inspiration och kunskap som de nu har fått, säger Stina Lindblad, ordförande i Naturskoleföreningen.

I samband med fortbildningarna har Naturskyddsföreningen också genomfört aktiviteter för att uppmärksamma behovet av skogar nära skolor och förskolor. Hittills har politikernas intresse varit svalt när de inbjudits till diskussioner om hur man kan skydda och sköta barnens skogar.

Få kommuner arbetar idag aktivt med att skapa goda förutsättningar för barn att vistas i skogen. Naturskyddsföreningen har frågat alla Sveriges kommuner om hur de arbetar med den tätortsnära skogen. 77 procent svarade. 69 procent av dessa kommuner har inga specifika målsättningar angående skydd och skötsel av de skogar som regelbundet används av barn. Hela 155 kommuner (72 procent) anger att de inte kartlagt den tätortsnära skogen överhuvudtaget med avseende på hur den används av barn.

– Vi vill gå vidare i arbetet för barnens skogar och som ett första steg uppmuntrar vi alla Sveriges kommuner att kartlägga alla skogar i kommunen som används av barn. Då får de ett utmärkt underlag för att gå vidare, se till så att barnens skogar inte exploateras och att de är lätta att ta sig till för skolor och förskolor, avslutar Märta Berg.

Ett öppet brev med föreningarnas uppmaningar skickas nu till politiker i kommunstyrelse och kommunfullmäktige i följande kommuner i Stockholms län:
Huddinge, Lidingö, Stockholm, Vallentuna, Värmdö

Läs breven till kommunpolitikerna i bifogade pdf-dokument.

Läs mer om behovet av skogar för barn här:
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/bevara-barnens-skogar/

Läs mer om kommunenkäten om tätortsnära skog här:
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/tatortsnara-skog/Hur-skogen-ska-skyddas/

För frågor kontakta:
Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen, 070-749 40 39
karin.astrom@naturskyddsforeningen.se
Stina Lindblad, ordförande Naturskoleföreningen, 070-645 11 92 stina.lindblad@alvkarleby.se
Märta Berg, projektledare tätortsnära skog, Naturskyddsföreningen, 08-702 65 46, marta.berg@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef, Naturskyddsföreningen,
070-884 77 28, louise.wileen.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Ämnen

  • Medborgarinflytande