Pressmeddelande -

Tomaten - en klimatvärsting i maten

Om alla svenskar en gång i veckan byter en växthusodlad tomat mot en morot, sparar det lika mycket energi som det går åt att värma 13 600 villor under ett år. Att odla, frakta och tillaga mat orsaker stora utsläpp av växthusgaser. Vissa produkter är värre än andra. Tomater hör till matens klimatvärstingar. I Nordeuropa odlas de i växthus, för det mesta uppvärmda med olja eller naturgas. Om en spansk, frilandsodlad tomat transporteras till Sverige med lastbil eller båt, orsakar ändå den svenska, växthusodlade tomaten fem gånger så stora utsläpp av växthusgaser som den spanska. – I den nya mer klimatsmarta världen kommer vi konsumenter att välja grönsaker efter miljöpåverkan och säsong. Om de svenska odlarna vill behålla sina kunder, måste de gå över till förnybar uppvärmning, säger Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen. Användning av handelsgödsel vid tomatodling bidrar ytterligare till klimatpåverkan. När handelsgödsel tillverkas går det åt fossila bränslen som ger stora utsläpp av växthusgaser. Handelsgödsel avger dessutom växthusgasen dikväveoxid (lustgas) som i Sverige står för åtta procent av de totala utsläppen av växthusgaser. En ekologiskt odlad tomat odlas däremot utan användning av handelsgödsel och gifter. Huvuddelen av den kommersiella produktionen av ekologiska tomater i Nordeuropa sker dock även den i växthus uppvärmda med olja eller naturgas. Naturskyddsföreningen råd till konsumenter är att i första hand välja svenska, ekologiska och frilandsodlade tomater eller odla själv. I andra hand, under mars till oktober, köpa ekologiska tomater från svenska växthus som använder förnybar energi. Under september till maj ska man helst välja frilandsodlade, ekologiska tomater från Spanien eller Italien – eller, ännu hellre: En morot! Rapporten ”Tomaten och klimatet” är den första i en serie rapporter från Naturskyddsföreningen som belyser ”Matens värstingar”. Läs hela rapporten : http://www.naturskyddsforeningen.se/pdf/rap-klimat-tomat.pdf ”Mat och miljö” är också temat för nr 3 av Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur som kommer ut den 13-15 juni. Läs mer: www.snf.se/sveriges-natur För frågor kontakta: Svante Axelsson, generalsekreterare, 070-728~25~85 svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se Ylva Grudd, jordbrukshandläggare, 0708-27 17 07 ylva.grudd@naturskyddsforeningen.se

Ämnen

  • Medborgarinflytande