Pressmeddelande -

Vindkraften hör hemma på kalhyggen

Om regeringen får som den vill kan vindsnurror hota skyddade naturområden. Regeringen har gett Naturvårdsverket och tre andra myndigheter i uppdrag att ta fram råd till hur en eventuell exploatering skulle gå till. De skyddade naturområdena, så kallade Natura 2000-områden, täcker över 15 procent av Sveriges yta och har ofta de bästa vindlägena: i skogen, till fjälls och till havs.

-Vindkraft ska byggas i redan störda områden, inte i skyddad natur. Vi anser att vindkraft är avgörande för ett hållbart energisystem, men det innebär inte att vindkraft ska få förstöra värdefull natur. Det finns gott om andra platser för vindkraftverken, som industrimiljöer, redan bullerstörda områden längs större vägar och på kalhyggen, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Att vindkraft – ett i grunden miljövänligt och hållbart energislag – ska tillåtas hota höga naturvärden är allvarligt. Det skapar en onödig konflikt mellan olika miljö- och klimatmål som Sveriges riksdag satt upp. De enorma områden av industriskog som skapats av skogsbruket passar för vindkraftsparker, där saknas i regel naturvärden och det finns redan idag gott om vägar och kalhyggen som kan användas vid vindkraftsutbyggnad.

-Naturskyddsföreningens medlemmar har länge kämpat för vindkraften som en miljövänlig energikälla, men om den nu ska byggas ut inom Natura 2000-områden eller andra skyddade och värdefulla naturområden skapas ett onödigt motstånd mot denna miljövänliga energikälla bland landets naturvänner, menar Karin Åström.

Den nödvändiga utbyggnaden av vindkraften kan istället ske smidigare och snabbare genom tidigt samråd mellan vindkraftsintressena och naturvården för att undvika konflikter. Detta är en betydligt bättre och för näringen säkrare väg att gå än att börja bygga vindkraftverk i skyddad natur, vilket kommer leda till protester och fördröjningar.

För frågor kontakta:

Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen, 073-584 00 17
karin.astrom@naturskyddsforeningen.se


Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28
louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

Ämnen

  • Miljö, energi