Pressmeddelande -

En legitimation i grevens tid!

Pressmeddelande från Naturvetareförbundet 070226 Det är inte en dag för tidigt som regeringens utredare nu föreslår legitimation för yrkesgruppen cytodiagnostiker. Nu gäller det att regeringen följer utredarens förslag och förslår riksdagen att införa legitimationen den första januari 2008. - Då kan vi äntligen säkerställa en hög kvalitet på cancerdiagnostiker av framför allt livmoderhalscancer även för kommande generationer kvinnor, säger Charlotte Arvidsson, ordförande för Riksföreningen för klinisk cytologi i ett uttalande. Cytodiagnostiker ställer diagnos på cancer, bland annat livmoderhalscancer, vilket är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor. I Sverige får varje år cirka 30 000 kvinnor besked om att de har ett förstadium till sjukdomen. Tack vare den välutvecklade diagnostiken av sjukdomen i tidigt skede kan de allra flesta av dessa kvinnor botas. Av de 500 kvinnor som årligen insjuknar i livmoderhalscancer dör däremot 200. - En tidig och korrekt ställd diagnos är en förutsättning för en effektiv behandling, något vi i Sverige har varit mycket duktiga på tack vare våra specialistutbildade cytodiagnostiker. Men idag finns inget kontrollinstrument för att säkerställa att cancerdiagnostiken ställs med tillräcklig kompetens, då yrkesgruppen inte är legitimerad, säger Charlotte Arvidsson. Samtidigt minskar antalet verksamma inom yrket drastiskt och vidtas inga åtgärder riskerar diagnostiken att försämras i takt med att kompetensen försvinner. - Det är ytterst angeläget för Sveriges kvinnor att intresset att arbeta som cytodiagnostiker återigen ökar, genom att en legitimation införs men även genom att utbildningen får en breddad rekryteringsbas, säger Frida Lawenius, utredningschef på Naturvetareförbundet. Det är därför i grevens eller snarare grevinnans tid som regeringen nu förslår en legitimation för cytodiagnostiker och därmed möjliggör en vändning av en annars illavarslande trend. För mer information, kontakta: Frida Lawenius, utredningschef Naturvetareförbundet Frida.lawenius@naturvetareforbundet.se, 08-466 24 20, 0733-66 24 20 Charlotte Arvidsson, ordförande Riksföreningen för klinisk cytologi Charlotte.arvidsson@skane.se, 040-33 14 06, 0702-84 78 87

Ämnen

  • Utbildning

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi har 32 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Presskontakt

Johan Ahlgren

Presskontakt marknads- och kommunikationschef, chef Kommunikation och påverkan 08-466 24 05

Relaterat material