Pressmeddelande -

Monumental nedmontering av djurskyddet i Norrbotten

Var femte djurskyddsinspektör försvinner när djurskyddstillsynen flyttas från kommunerna till länsstyrelserna den första januari 2009. I de flesta län ersätts kommunerna som lokalisering med en eller ett fåtal stationeringsorter. Dessa förändringar innebär tillsammans att djurskyddet dramatiskt försämras i hela landet.

Tidigare fanns det djurskyddsinspektörer på cirka 275 orter. Antalet stationeringsorter eller lokalkontor minskar nu till 28. Följden blir att den lokala förankringen med närheten till djurägarna försvinner. I Norrbotten blir förändringen dramatisk. De 16 kommuner som idag bedriver tillsyn av djurskydd ersätts av två personer i Luleå och en i Kiruna. Norrbotten får mer än en halvering av sin nuvarande inspektörsstyrka. Sammanlagt tre inspektörer på en yta som utgör en stor del av Sverige.

- Resorna kan bli väldigt långa och det kan ta lång tid från anmälan om vanvård av djur till att en djurskyddsinspektör är på plats. Det finns flera sådana exempel i landet. Det visar att regeringen inte har utgått från behoven i den nya organisationen, menar Jonny Andersson, ombudsman på Naturvetareförbundet och Agrifack.

Enligt Jonny Andersson behövs både mer resurser och fler lokalkontor för att djurskyddet ska kunna fungera i framtiden.

Några som kommer att påverkas kännbart av förändringarna är alla de sällskapsdjur som vanvårdas och sällskapsdjuren blir ständigt fler.

- Överlag kommer problemen med vanvårdade sällskapsdjur riskera att hamna utanför myndigheternas kontroll, säger Jonny Andersson. Det krävs en dramatisk förändring av de föreslagna organisationsstrukturerna för att förhindra denna utveckling.

- Istället för att stärka djurskyddet som var tanken med den nya organisationen försvagas det. Förlorarna blir djuren som kan fara illa när tillsynen försämras.

- Regeringen måste omedelbart agera för stoppa den monumentala nedmontering av djurskyddet som nu sker, säger Jonny Andersson. Djurskyddet behöver samordnas med miljö- och livsmedelstillsynen i en fristående och lokalt förankrad tillsynsorganisation. Då får vi en samordnad tillsynsverksamhet, som står fri från intressekonflikter och kan sätta kvalitet och effektivitet i centrum.

För mer information, kontakta:
Jonny Andersson, ombudsman Naturvetareförbundet och Agrifack
Jonny.andersson@naturvetareforbundet.se, 0733-66 24 89

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Regioner

  • Norrbotten

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi har 32 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Kontakter

Johan Ahlgren

Presskontakt marknads- och kommunikationschef, chef Kommunikation och påverkan 08-466 24 05

Relaterat innehåll