Naturvetaren 9: NOBELPRISET 2007 - Europa slår tillbaka

Pressmeddelande -

Naturvetaren 9: NOBELPRISET 2007 - Europa slår tillbaka

I år är fyra av sex pristagare från Europa. Det är ett trendbrott. Riktad genmodifiering, minimala hårddiskar och bränsleceller är resultat av prisad forskning i medicin, fysik och kemi. Även fredspriset tilldelas i år naturvetare, för spridning av kunskap om människans roll i klimatförändringen. LÄS om de naturvetenskapliga Nobelprisen http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/Naturvetaren9_07_s.12-17_nobelprisen2007_fysik_kemi_medicin_fred.pdf Andra inslag i nr 9 VÄXJÖ VISAR VÄGEN I KLIMATFRÅGAN Växjö har bestämt sig för att bli en fossilbränslefri kommun. Och de är på god väg att lyckas. Nyligen blev Växjö utsedd till världens bästa klimatkommun. LÄS om naturvetaren Sarah Nilsson som arbetat med projektet i tio år. http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/Naturvetaren9_07_s-8-9_Vaxjö_visar_vagen_i_klimatfragan.pdf NATURVETARE OCH LÄRARE – NÄR PLAN B BLIR ETT GIVANDE JOBB För många tycks läraryrket som en ”plan B” – en trygghet om annat misslyckas. Trots det trivs många naturvetare med att undervisa. LÄS om naturvetarna som tack vare hög ämneskompetens och forskningsbakgrund känner trygghet i jobbet. http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/Naturvetaren9_07_s.18-23_arbetsliv_naturvetare_och_larare.pdf MANUALEN: RECEPT FÖR FRAMGÅNG Vad krävs för att skapa en nobelpristagare? Går det att analysera vilka miljöer som skapar de största talangerna? LÄS vad Ola Thufvesson, kulturgeograf och kreativitetsforskare i Lund som följt nära sjuhundra nobelpristagare i spåren, kommit fram till. http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/Naturvetaren9_07_s.26-27_manualen_recept_for_framgang.pdf Ur ledaren: EN STARKARE ORGANISATION FÖR NATURVETARE Genom att samla så många naturvetare som möjligt i en organisation ökar organisationens representativitet och den ekonomiska styrkan. Medlemskap i Naturvetareförbundet är attraktivt för alltfler naturvetare. Under de senaste tio åren har antalet medlemmar i Naturvetareförbundet mer än fördubblats, främst genom ett idogt rekryteringsarbete. Som tidigare redovisats i Naturvetaren har styrelserna för Naturvetareförbundet och Agrifack fört diskussioner om en sammanslagning. Agrifacks 8 000 medlemmar är också till största delen naturvetare. Madelen Nilsson, Naturvetareförbundets ordförande. http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/Naturvetaren9_07_s.4_ledaren_en starkare_organisation.pdf Se vidare: www.naturvetareforbundet.se Beställ ett exemplar av senaste numret: Jeanette Duvert, 08-466 24 86, naturvetaren@naturvetareforbundet.se Mer information: Marita Teräs, Naturvetareförbundet, chefredaktör, 08-466 24 81, marita.teras@naturvetareforbundet.se Naturvetareförbundet är ett fackförbund inom SACO med cirka 22 000 universitets- och högskoleutbildade naturvetare som medlemmar. 25 procent är forskarutbildade och många arbetar med forskning och utveckling inom näringsliv, universitet och myndigheter. Medlemmarna finns över hela arbetsmarknaden, men vanliga arbetsområden är bioteknik och läkemedel, IT & telekom, skog samt miljö. 20 procent har en chefsbefattning medan andra arbetar som specialister.

Ämnen

  • Utbildning

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi har 32 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Presskontakt

Johan Ahlgren

Johan Ahlgren

Presskontakt marknads- och kommunikationschef, chef Kommunikation och påverkan 08-466 24 05