Pressmeddelande -

Naturvetaren nummer 9-08: KULTURELLA SKILLNADER I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Naturvetaren nummer 9-08 nu ute:
KULTURELLA SKILLNADER I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Varför är det så ont om svenska chefer i globala företag? Och varför får vi inga Nobelpris? Naturvetaren hittar mönster som leder till kulturkrockar på olika nivåer när svenskar arbetar internationellt.
Läs och bli kulturellt medveten med hjälp av konsulter och tips från naturvetare med mångårig erfarenhet.

Andra inslag i nummer 9:
NATURVETAREFÖRBUNDET OCH AGRIFACK GÅR SAMMAN VID ÅRSSKIFTET
Den 17 oktober fattade Agrifacks fullmäktige och Naturvetareförbundets kongress det historiska beslutet att fusionera. Sveriges agronomer, biologer, dietister, datavetare, fysiker, geologer, kemister, matematiker, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, skogsakademiker och övriga naturvetare får en starkare facklig organisation.
Läs om det nya förbundet Naturvetarna som bildas 1 januari 2009.

HYRORNA SLUKAR FORSKNINGENS PENGAR
Samtidigt som regeringen i forskningspropositionen presenterar "det i särklass största resurstillskottet till svensk forskning", sker en osynlig urholkning av anslagen som gör att formuleringen kommer på skam.
Läs om hur miljardbelopp går direkt tillbaka till statskassan via det statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus.

NOBELPRISEN 2008: Naturvetarprisen förändrar livet för oss alla
Bakom de naturvetenskapliga Nobelprisen finns historier om människor som efter åratal av arbete lyckats skriva in sig i historieböckerna. Men det var bara en av årets pristagare som redan från början visste vart hans forskning skulle leda fram till. Betydligt vanligare, när de handlar om de riktigt stora upptäckterna, är att de är helt oväntade. Vem hade trott att ett märkligt fenomen i en vacker manet skulle bli ett av de viktigaste verktygen inom biovetenskapen eller att vi alla är resultatet av brist på symmetri?
Läs hur insatserna från årets nobelpristagare förändrar livet för oss alla.

UR LEDAREN:
Världen behöver naturvetare
Självklart påverkas naturvetares arbetsmarknad av finanskriser och lågkonjunkturer, men det finns en utveckling som på längre sikt garanterat kommer att öka behovet av naturvetenskaplig kompetens: Vi blir fler och fler på vårt jordklot...

Personer som kan naturvetenskap och personer som kan räkna blir viktigare och viktigare när vi ska hitta lösningar på globala utmaningar. För det finns ett faktum som alla är överens om: Vi har bara ett jordklot.
Madelen Nilsson, förbundsordförande

Se vidare: www.naturvetareforbundet.se

Beställ ett exemplar av senaste numret:
Jeanette Duvert, 08-466 24 86, naturvetaren@naturvetareforbundet.se

Mer information:
Marita Teräs, chefredaktör Naturvetaren, 08-466 24 81, marita.teras@naturvetareforbundet.se

Naturvetareförbundet är ett fackförbund inom Saco med drygt 22 000 universitets- och högskoleutbildade naturvetare som medlemmar. Medlemmarna finns över hela arbetsmarknaden och på alla sektorer. Vanliga arbetsområden är bioteknik, läkemedel, IT, skog samt miljö. Naturvetareförbundet och Agrifack går samman från 1 januari 2009. Det nya fackförbundet med namnet Naturvetarna får runt 30 000 kvalificerade naturvetare som medlemmar.

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • akademiker
 • arbetsliv
 • fackförbund
 • facklig
 • fackligt samgående
 • inkomstförsäkring
 • kollektivavtal
 • kompetens
 • naturvetare
 • naturvetenskap
 • naturvetenskaplig kompetens
 • saco
 • nobelpriset

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi har 32 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Kontakter

Johan Ahlgren

Presskontakt marknads- och kommunikationschef, chef Kommunikation och påverkan 08-466 24 05