Pressmeddelande -

Bostadsbyggandet når sin topp i år?

Enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, visar statistiken på fortsatt höga volymer för nybyggandet av bostäder under första halvåret i år. Men även om siffrorna visar stark tillväxt jämfört med samma period 2016, kan man notera en tydlig avmattning av ökningstakten. Årstakten för första halvåret i år, visar en ökning med ca 18 procent jämfört med helårsproduktionen 2016. Vid samma tillfälle förra året låg årstakten i nyproduktionen på + 50 procent jämfört med helårsvolymen 2015. Att tillväxten nu bromsar in på höga nivåer är inte förvånande säger Jens Linderoth, som är analysansvarig på Industrifakta. Vi har länge fått indikationer på att branschen går för högtryck och att kapacitetstaket snart är nått. Det finns flaskhalsar överallt i byggsektorn. Industrifakta bedömer att bostadsbyggandet kommer att växa ytterligare något i år för att sedan vända ned 2018.

Källa Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg

Ämnen

  • Anläggningsindustri

Kategorier

  • byggbranschen
  • prognos
  • konjunkturrapport
  • bostäder
  • småhus
  • flerbostadshus
  • marknadstrender bygg

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Presskontakt

Magnus Johansson

Presskontakt Projektledare 076- 817 18 18

Jens Linderoth

Analysansvarig 072-505 61 87

Relaterat innehåll