Pressmeddelande -

I spåren av en ökad e-handel

Enligt Industrifaktas prognos beräknas ny- och tillbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler, där detaljhandeln ingår, minska under perioden 2018-2020 med drygt 20 procent. Utvecklingen ligger i linje med den förväntade konjunkturen som tillsammans med E-handelns framfart gör att framtiden för vissa typer av detaljhandelslokaler ser dyster ut. Framförallt är det sällanköpshandeln som blir lidande. Men det finns undantag och dagligvaruhandeln beräknas inte drabbas på samma sätt. Vi är dessutom en växande befolkning vilket ger underlag för en ökad konsumtion. I Industrifaktas prognos bedöms detalj- och servicelokaler framöver bli mer upplevelsebaserade. Detta innebär i praktiken att vi kommer att se mer showrooms, pop-up butiker, café och restauranger samt annan servicebaserad verksamhet som vi inte kan ta del av på samma sätt via nätet. Som en konsekvens av den förväntade nedgången inom sällanköpshandeln i fysisk butik uppskattar Industrifakta att lokalkontrakten framöver blir kortare och att omflyttningen mellan lokaler ökar på en osäker marknad. Något som i sin tur innebär att ombyggnad av lokaler mellan olika verksamheter kommer öka. 

Källa: Industrifakta AB

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • sällanköpshandeln
  • dagligvaruhandeln
  • detaljhandelslokaler
  • detaljhandeln
  • e-handel

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kontakter

Magnus Johansson

Presskontakt Projektledare 076- 817 18 18

Relaterat innehåll